Skip til hoved indholdet

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Aalborg Kommune har i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration udarbejdet en strategi som danner rammen for  arbejdet med at håndtere og forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Læs mere om Æresrelaterede konflikter

Tryg Bydel

Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har etableret et fællesskab med borgere, boligorganisationer, handelsdrivende og øvrige relevante nøglepersoner med henblik på at fastholde og understøtte trygheden i bydelene. Læs mere om Tryg Bydel

Et trygt natteliv

Et trygt natteliv er en platform under Tryg Aalborg, der arbejder for at sikre det gode og trygge natteliv i Aalborg med særligt fokus på Jomfru Ane Gade og de omkringliggende gader. Læs mere om Et trygt natteliv.

Tryg Digital Kommune

Vi har fokus på, at borgere skal kunne færdes trygt online. Derfor arbejder vi aktivt for, at alle borgere rustes til at kunne undgå de faldgruber, der kan være online. Derudover arbejder vi med at sikre en tryg og demokratisk samtale i det online rum. Læs mere om tryg Digital Kommune

Udsatte i byens rum

Der skal findes gode og langtidsholdbare løsninger på udfordringen omkring upassende og uhensigtsmæssig adfærd i byens rum og pladser, der giver anledning til utryghed. Læs mere om Udsatte i byens rum.

Nyheder

onsdag den 22. maj 2024 Online fyraftensmøder om tryghedsskabende sociale tilbud torsdag den 16. maj 2024 Politiet klar til karneval onsdag den 15. maj 2024 Englevagt mandag den 13. maj 2024 Karneval i Aalborg

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Nordjyllands Politis logo

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen