Skip til hoved indholdet

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Aalborg Kommune har i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration udarbejdet en strategi som danner rammen for  arbejdet med at håndtere og forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Læs mere om Æresrelaterede konflikter

Tryg Bydel

Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har etableret et fællesskab med borgere, boligorganisationer, handelsdrivende og øvrige relevante nøglepersoner med henblik på at fastholde og understøtte trygheden i bydelene. Læs mere om Tryg Bydel

Trygt Natteliv

Et Trygt Natteliv er en platform under Tryg Aalborg, der arbejder for at sikre det gode og trygge natteliv i Aalborg med særligt fokus på Jomfru Ane Gade og de omkringliggende gader. Læs mere om Trygt Natteliv.

Tryg Digital By

Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi har sammen med Nordic Safe Cities modtaget en bevilling fra TrygFonden til at igangsætte Tryg Digital By konceptet. Læs mere om Tryg Digital By.

Udsatte i byens rum

Der skal findes gode og langtidsholdbare løsninger på udfordringen omkring upassende og uhensigtsmæssig adfærd i byens rum og pladser, der giver anledning til utryghed. Læs mere om Udsatte i byens rum.

Nyheder

mandag den 27. november 2023 Tryghed er noget vi skaber sammen fredag den 24. november 2023 Demensvenligt Aalborg fredag den 24. november 2023 Tryghedsvandring i Gug fredag den 24. november 2023 Borgere i socialt udsatte positioner i byens rum

Aalborg Kommune
Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen