Skip til hoved indholdet

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Aalborg Kommune har i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration udarbejdet en strategi som danner rammen for  arbejdet med at håndtere og forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Læs mere om Æresrelaterede konflikter

Tryg Bydel

Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har etableret et fællesskab med borgere, boligorganisationer, handelsdrivende og øvrige relevante nøglepersoner med henblik på at fastholde og understøtte trygheden i bydelene. Læs mere om Tryg Bydel

Et trygt natteliv

Et trygt natteliv er en platform under Tryg Aalborg, der arbejder for at sikre det gode og trygge natteliv i Aalborg med særligt fokus på Jomfru Ane Gade og de omkringliggende gader. Læs mere om Et trygt natteliv.

Tryg Digital Kommune

Vi har fokus på, at borgere skal kunne færdes trygt online. Derfor arbejder vi aktivt for, at alle borgere rustes til at kunne undgå de faldgruber, der kan være online. Derudover arbejder vi med at sikre en tryg og demokratisk samtale i det online rum. Læs mere om tryg Digital Kommune

Udsatte i byens rum

Der skal findes gode og langtidsholdbare løsninger på udfordringen omkring upassende og uhensigtsmæssig adfærd i byens rum og pladser, der giver anledning til utryghed. Læs mere om Udsatte i byens rum.

Nyheder

onsdag den 21. februar 2024 14 nye tilbud på Aalborg Socialkompas siden årsskiftet. onsdag den 21. februar 2024 Gratis cykelkursus i Skelagergårdene torsdag den 15. februar 2024 Politi og kommune vil bryde fødekæden til det kriminelle miljø i Aalborg Kommune fredag den 9. februar 2024 Lær livredning i vinterferien

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen