Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Tryg Digital Kommune

Tryg Digital Kommune

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, at borgere skal kunne færdes trygt online. Derfor arbejder vi aktivt for, at alle borgere rustes til at kunne undgå de faldgruber, der kan være online. Derudover arbejder vi med at sikre en tryg og demokratisk samtale i det online rum.

Mål

Borgere i Aalborg Kommune skal fortsat opleve høj tryghed.


Hvad gør vi allerede på området?

Både Region Nordjylland, Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune arbejder allerede med at sikre tryghed online. Der er allerede iværksat undervisning i god og tryg digital adfærd blandt børn og unge, med eksempelvis ”Dit liv på nettet”, ”Den sikre side”, ”Sikker chat”. 
Herudover er der på baggrund af forslag fra Handicaprådet i Aalborg Kommune udviklet undervisningsmateriale i tæt samarbejde mellem Handicaprådet, Rigspolitiets Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK), Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune, således at vi kan favne en bred målgruppe. Indsatsen bliver landsdækkende.
Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi har ligeledes arbejdet sammen med Nordic Safe Cities og TrygFonden om Tryg Digital By for at styrke den demokratiske samtale i Aalborg. 


Hvad skal vi have fokus på?

Formålet med indsatsen er at sætte fokus på borgernes muligheder for selv at skabe trygge rammer i deres liv online. Indsatsen favner bredt, så alle borgere – unge såvel som ældre, digitalt indfødte, forældregenerationen, sårbare borgere, politikere med flere - får mulighed for at blive bedre rustet til at begå sig online og kan opnå en øget modstandskraft over for online svindel og kriminalitet. Indsatsen er desuden en god indgang for fagprofessionelle, som inspiration til oplæg med videre, i relation til forebyggelse af it-kriminalitet. 
På baggrund af viden fra arbejdet med Tryg Digital By arbejdes der videre med at udvikle og styrke nye og eksisterende forebyggelsesstrategier der bygger på præmissen, at børn og unge, kommune, SSP, skoler, klubber, politi og civilsamfund er afgørende aktører i det kriminalitetsforebyggende arbejde.
Indsatsen er, i lighed med øvrige prioriterede indsatser, en dynamisk indsats, der løbende tilpasses aktuelle fokuspunkter inden for it-relateret kriminalitet. Der samarbejdes blandt andet med børn og unge, SSP, skoler, klubber, politi, civilsamfund, aktivitetscentre, bosteder, væresteder og arbejdspladser, og der deltages på seniormesser. Her holdes oplæg om it-kriminalitet og der gives tips til, hvordan man kan undgå at blive udsat for online svindel.

Tovholder

 Sekretariatsleder Denise Bakholm og Politikommissær Simon Hjorth Jacobsen, Nordjyllands Politi

 

Børn og Unge i Aalborg Kommune har i samarbejde med Center for Digital Pædagogik udviklet ”Dit Liv på Nettet.” Et undervisningsmateriale, der skal styrke skoleelevers etiske filter på nettet, og gøre forældre opmærksomme på de unges digitale liv. 

I ”Dit liv på nettet” anerkender man, at børn og unge i dag har en bred viden omkring sociale medier, og at de er født ind i en verden af online og offline kommunikation og socialt samvær. Den viden har Center for Digital Pædagogik inddraget og materialet bygger således på en positiv tilgang til elevernes viden og lægger i høj grad op til elevinddragelse.  

Materialet, som er udviklet til børn på 2., 4., 6. g 8. klassetrin, består både af film, cases, fakta og historier fra det virkelige liv. Oplæggene beskæftiger sig hovedsageligt med netetik med henblik på, igennem oplæg, debat og konkrete øvelser at hjælpe eleverne med at få en bred forståelse af det digitale liv. Dermed er materialet med til at sætte eleverne i stand til at handle hensigtsmæssigt på de udfordringer og problematikker som de sociale medier indeholder.

Her kan du læse mere om Center for Digital Pædagogik

 

"Den Sikre Side” er opstået ud fra et samarbejde mellem Trygfonden og Dansk Politi, og har til formål at forebygge digital kriminalitet, gøre forældrene klogere på digital kriminalitet, og eventuelt få tips til, hvordan de får en god dialog med deres børn om deres digitale liv.

Til ”Den Sikre Side” hører der ligeledes videomaterialer og quizmoduler som landets skoler kan anvende i undervisningen, ligesom skolerne efter aftale med de lokale politikredse har mulighed for at få besøg i deres 7. klasser.  

Læs mere om Den Sikre Side

 

Der er ingen tvivl om, at chat på internettet er populært blandt børn og unge, blandt andet fordi det er muligt at være anonym. Med ”Sikker Chat”, et webside lanceret af Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd, får vi redskaber til at lære børn at færdes sikkert på internettet.

Den besøgende udrustes med gode retningslinjer, der hjælper den enkelte chatter til at håndtere personlige oplysninger. På ”Sikker Chat” er det også muligt at finde info både til forældre og lærere om, hvordan man tackler problematiske situationer, guide til gode klasseregler samt klar besked om lovgivningen på området.

Læs mere om sikker chat på Red Barnets hjemmesideLær at bruge computer, tablet og smartphone. Bliv digital borger og lær at bruge digital post, MitID, netbank og kommuniker digitalt med det offentlige.

Aalborg Kommune hjælper dig med at blive digital borger

 

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen