Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Tryg bydel

Tryg bydel

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på at understøtte trygheden i bydelene, ved at sætte ind over for adfærd, der kan opleves som utryghedsskabende.

Mål

I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed.

Fokus på nærområdernes tryghed

Tryghed kan opleves forskelligt fra menneske til menneske og fra bydel til bydel. Der kan være stor forskel på, hvad der i den enkelte bydel føles trygt eller utrygt. Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har etableret et fællesskab med borgere, boligorganisationer, handelsdrivende og øvrige relevante nøglepersoner med henblik på at fastholde og understøtte trygheden i bydelene. Det handler om samskabelse. Indsatsen er blandt andet tænkt sammen med to boligsociale helhedsplaner.

Hvad gør vi allerede på området

Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har et samarbejde med lokale aktører, med borgere, boligorganisationer og øvrige relevante aktører i nærområder og boligområder, med henblik på at understøtte trygheden i bydelene. Samarbejdet sker blandt andet via et tæt samarbejde med de boligsociale helhedsplaner, samarbejde med samråd, lokale institutioner og individuelle kontakter til nøglepersoner. Det er vigtigt, at vi kontinuerligt udvikler samarbejdet, i fællesskab i forhold til, hvad der giver bedst mening i det enkelte nærområde og boligområde. 

Hvad skal vi have fokus på

Nordjyllands Politi vil afpasse synlig tilstedeværelse, der skal gennemføres ved en dialogsøgende, forebyggende og borgerinddragende indsats, med henblik på at understøtte og fastholde trygheden, hindre kriminalitet og opklare den begåede kriminalitet. Indsatsen skal understøtte trygheden for og i fællesskab med beboerne, nøglepersoner og de, der færdes i boligområdet og bydelene. Det handler om viden, koordinering og samarbejde.

Indsatsen skal ligeledes have fokus på at understøtte trygheden gennem en faktuel, nuanceret og virkelighedsnær formidling. Det er vigtigt, at borgerne ikke føler sig utrygge på et forkert grundlag.

Tovholder

Politikommissær Simon Hjorth Jacobsen, Nordjyllands Politi

Hvad gør dig tryg ved at bo i Løvvangen?

Det fortæller Samir, Jeanette, Jimmi, Xhenete, Anna og Fritz om. De bor alle 6 i Løvvangen og har alle deres personlige oplevelse af, hvad der gør Løvvangen til et trygt sted at bo.

Filmen er udarbejdet i ”Tryg Bydel”, en delindsats i den boligsociale helhedsplan i Løvvangen og ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”.

Filmen er udarbejdet i et samarbejde mellem Sundby Hvorup Boligselskab, Kvarterets Hus, og Løvvang Samråd.

Filmen er produceret af Marie Hav, Musik Eli-Radio.

Se filmen om Tryg bydel Løvvangen (åbner i YouTube)

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Nordjyllands Politis logo

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen