Tryg bydel

Mål: I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed.

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på at understøtte trygheden i bydelene, ved at sætte ind over for adfærd, der kan opleves som utryghedsskabende. 

Fokus på nærområdernes tryghed

Tryghed kan opleves forskelligt fra menneske til menneske og fra nærområde til nærområde. Der kan være stor forskel på, hvad der i det enkelte nærområde føles trygt eller utrygt. Derfor vil vi med udgangspunkt i politiets Tryghedsindeks sætte lup på den adfærd, der i det enkelte nærområde opleves som utryghedsskabende. Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har etableret et fællesskab med borgere, boligorganisationer og øvrige relevante nøglepersoner med henblik på at fastholde og understøtte trygheden i bydelene. Det handler om samskabelse. Indsatsen er bl.a. tænkt sammen med to boligsociale helhedsplaner.

Hvad gør vi allerede på området

Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har et samarbejde med lokale aktører, med borgere, boligorganisationer og øvrige relevante aktører i nærområder og boligområder, med henblik på at understøtte trygheden i bydelene. Samarbejdet sker bl.a. via et tæt samarbejde med de boligsociale helhedsplaner, samarbejde med samråd, lokale institutioner og individuelle kontakter til nøglepersoner. Det er vigtigt, at vi kontinuerligt udvikler samarbejdet, i fællesskab i forhold til, hvad der giver bedst mening i det enkelte nærområde og boligområde. 

Hvad skal vi have fokus på

Nordjyllands Politi vil afpasse synlig tilstedeværelse, der skal gennemføres ved en dialogsøgende, forebyggende og borgerinddragende indsats, med henblik på at understøtte og fastholde trygheden, hindre kriminalitet og opklare af den begåede kriminalitet. Indsatsen skal understøtte trygheden for og i fællesskab med beboerne, nøglepersoner og de der færdes i boligområdet og bydelene. Det handler om viden, koordinering og samarbejde.

Indsatsen skal ligeledes have fokus på at understøtte trygheden gennem en faktuel, nuanceret og virkelighedsnær formidling. Det er vigtigt, at borgerne ikke føler sig utrygge på et forkert grundlag.

Tovholder 
Simon Hjorth Jacobsen

Print alle punkter

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)