Skip til hoved indholdet
  Hjem Indsatser Et trygt natteliv

Et trygt natteliv

Et Trygt Natteliv er en platform under Tryg Aalborg, der arbejder for at sikre det gode og trygge natteliv i Aalborg med særligt fokus på Jomfru Ane Gade og de omkringliggende gader.

Mål

Borgere i Aalborg Kommune skal fortsat opleve høj tryghed.

Tværfagligt samarbejde for at sikre tryghed i nattelivet

Samarbejdet har fra 2014 og til nu blandt andet arbejdet med arbejdsmetoden ”co-creation”, hvor aktørerne inden for forskellige arbejdsgrupper har opnået resultater for at styrke trygheden i nattelivet. Eksempelvis opsætning af belysning på utryghedsskabende strækninger i nattelivet, opsætning af overvågningskameraer i og omkring Jomfru Ane Gade til gavn for politiets efterforskningsarbejde og den generelle tryghed, opsætning af flere skraldespande i nattelivet, efter ønske fra de unge, for at sikre en ren gade, der ikke indbyder til hensynsløshed, udbrede kendskabet via stafet på de sociale medier til alternative ungdomsmiljøer uden fokus på alkohol, dialogmøder på uddannelsesinstitutioner.

Stort dialogmøde i Folkekirkens Hus initieret af Nordjyske med Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune som aktører, tryghedsvandring i fællesskab mellem Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Midtbyens Samråd, tilladelse af taxikørsel i nattetimerne på utryghedsskabende strækning for at sikre ”øjne” i natten, et styrket og tættere samarbejde mellem nattelivets aktører, informationskampagner film/go-cards til unge vedr. for tidlig debut i nattelivet og konsekvenser ved anvendelse af falsk (eller andres) legitimation på sociale medier med fokus på unge og forældre. Der er ligeledes blevet opsat kameraer i og omkring Jomfru Ane Gade, både til gavn for politiets efterforskningsarbejde samt for den generelle tryghed.

Indenfor de seneste to år er der blandt andet udviklet flere kampagnefilm sammen med unge, samarbejde med ungdomsuddannelser. Der er etableret 4 opsamlingspladser i Vesterå hvor der ligeledes er etableret nye taxaholdepladser. Der er etableret standsningsmuligheder i weekenden fra klokken 00.00 til klokken 06.00 på begge busperroner på Vesterbro. Vesterbro er nu det stoppested i Aalborg Kommune, der betjener næstflest buslinjer og tredje flest busafgange. Der er etableret flere taxaholdepladser i Vesterå. Der er etableret Safe House, Aalborg Kommune yder økonomisk tilskud til foreningen.

Særligt omkring havnefronten er der blandt andet opsat 63 oplyste stiger. Overgangen fra stige til havnekant er sikret med et godt greb, der støtter en til at komme helt i land. Der er sat synligt orange redningstov langs havnefronten i vandkanten, der gør det muligt trække sig hen til nærmeste stige eller holde sig i vandoverfladen. Der er opsat kameraovervågning og termiske kameraer. Strækningen mellem Limfjordsbroen og Toldbod Plads er forsynet med en ny teknologi, hvor der udspændes et elektronisk gitter, der sender en alarm til vagtcentralen, når et objekt for eksempel et menneske eller dyr falder i vandet. Der er løbende tilsyn med redningsudstyr, idet der ofte sker hærværk på disse. Der er udarbejdet informationskampagner til nytilflyttede unge mennesker omkring sikker færdsel på havnefronten. Der er opsat et offentligt pissoir med 4 urinaler på Toldbod Plads, herudover er der tryghedstoiletter i Jomfru Ane Parken.

Belysningsniveauet på og langs havnefronten er i samarbejde med andre myndigheder og ”Natteravnene” gennemgået i mørket og løbende tilpasset. Der er halvårlige sikkerhedseftersyn i mørke og dagtimerne på vand og landsiden i samarbejde med Nordjyllands Beredskab. Der er dialog og læring i samarbejde med Nordjyllands Beredskabs rednings- og dykkerteam ud fra konkrete hændelser.

Et Trygt Natteliv er et dynamisk netværk, der arbejder ad hoc med konkrete problemstillinger for at sparre og diskutere nye, gode tiltag i arbejdet for at understøtte trygheden i Aalborgs natteliv. Relevante nattelivsaktører indgår ad hoc i forskellige samarbejder, når der opstår konkrete udfordringer i relation til nattelivet.


Hvad gør vi allerede?

Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune gør en stor indsats for at sikre, at nattelivet i Aalborg Kommune er sikkert og trygt at færdes i. Dels via opsøgende indsatser og dels føres der generelt et højt kontroltryk i nattelivet, ligesom der gennemføres løbende målrettede indsatser, der tilpasses de aktuelle udfordringer i nattelivet.

Politiet har allerede nogle tætte samarbejdspartnere i Aalborg Kommunes natteliv. Et stærkt samarbejde mellem blandt andet restauratører, Safe House, natteravnene og dørmænd er essentielt, idet en fælles indsats giver de bedste resultater for at fastholde og øge trygheden i nattelivet.

Relevante aktører indgår ad hoc i forskellige samarbejder, når der opstår konkrete udfordringer i relation til nattelivet.

Af relevante aktørgrupper, der enten indgår i netværket eller kan inddrages ad hoc, kan nævnes:

 • Safe House
 • Restauratører i Jomfru Ane Gade
 • Natteravnene
 • Unge
 • Ungdomsuddannelser
 • Reden Aalborg
 • Den Sociale Skadestue
 • De Frivilliges Hus
 • DanTaxi
 • Dørmand i Jomfru Ane Gade
 • Visit Aalborg
 • Arriva Danmark
 • Nordjyllands Trafikselskab
 • Midtbysjakket
 • Nattelivsbrugere
 • Bevillingsnævnet

 Fokus på forebyggelse og hurtige indsatser på tværs af myndigheder

Nogle udfordringer i nattelivet løses gennem forskellige målrettede indsatser fra Nordjyllands Politi. Det kan eksempelvis være ved øget patruljering i utryghedsfremmende områder, forebyggende samtaler med unge under 18 år eller gennem særligt fokus på rusmidler i nattelivet. Andre udfordringer kræver et tværsektorielt samarbejde med en eller flere af de mange samarbejdspartnere, der indgår som en del af samarbejdet i Aalborgs natteliv.

Trygt Natteliv er således et af de mange eksempler på, at Nordjyllands Politi arbejder efter standarden for community policing ved at inddrage andre, relevante aktører i løsningen af fælles udfordringer i relation til nattelivet. Disse opgaver kan eksempelvis handle om samarbejde med unge, fysiske ændringer af byrummet, forebyggelseskampagner eller øget inddragelse af nattelivsaktører.

Tovholdere

Leder Per Jørgensen og  Operativ Efterforsker Lars Brøndberg, Nordjyllands Politi

Aalborg Kommune har sammen med unge, der har engageret sig i "Et trygt natteliv", produceret tre små videofilm med vigtige råd til alle unge, der skal til fest.

Ha' en plan - Hvem har du planer med i weekenden?

Mors nummer - Hvem ringer du til, når I skal hjem?

Gå sammen - Hvem er din gå-makker?

 

Der er udarbejdet en række go cards, som man kan få tilsendt som pdf-fil, hvis man ønsker det. 

Kampagne om et trygt natteliv

Kampagnen er anvendt på ungdomsuddannelserne, i bybusserne bl.a. via nedenstående Go-Cards og video. Det er Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og SSP-Samarbejdet, der står for kampagnen.

Politiassistenten fortæller i videoen, at unge kan blive straffet og få en plet på straffeattesten, hvis de bruger falsk (eller andres) legitimation til at snige sig uretmæssigt ind på Jomfru Ane Gades restauranter.

Aalborg Kommune har i sine bevillinger til restauranterne (herunder diskoteker og værtshuse med videre) i Jomfru Ane Gade normalt efter restaurationsloven fastsat et vilkår om, at unge under 18 år ikke må være der efter klokken 24.00.

Det skal den enkelte restaurant derfor sørge for ikke sker, ligesom politiet foretager kontroller. Unge under 18 år kan få en bøde efter restaurationsloven, hvis de efter klokken 24.00 er tilstede på en restaurant, hvor der er det nævnte vilkår. Det samme gælder for restauratøren. Dette uanset, om de har forevist ID eller ikke – og uanset eventuel manglende kontrol.

Hvis unge under 18 år prøver at snyde dørmændene ved at vise en forfalsket legitimation eller en ældre kammerats legitimation, vil det – som politiassistenten fortæller - normalt være en overtrædelse af straffeloven.

Og overtrædelser af straffeloven kommer på ens straffeattest, og det står der mere om på politiets hjemmeside,  

På vegne af Nordjyllands Politi

 

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Nordjyllands Politis logo

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen