Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Borgere i socialt udsatte positioner i byens rum

Borgere i socialt udsatte positioner i byens rum

I ’Tryg Aalborg – en mere tryg kommune’ har vi fokus på, at alle borgere skal være trygge i Aalborg Kommunes byrum.

Mål

I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed.

Tryghed for alle borgere i byens rum

Mindre grupper af hjemløse og andre borgere i socialt udsatte positioner opholder sig ofte i parker og andre byrum i både Aalborg og Nørresundby. Nogle er påvirkede af alkohol og andre rusmidler. Og nogle har samtidig psykiske lidelser.
Langt de fleste af disse borgere opfører sig stille og roligt. Få kan imidlertid virke meget voldsomme på andre. De råber og skændes måske og kan i det hele taget have en adfærd, som skaber stor utryghed blandt andre. Mange kan også blive bekymrede for, om borgerne får den rette hjælp.   
I Aalborg Kommune arbejdes der hele tiden på at skabe gode og langtidsholdbare løsninger på de udfordringer i byens rum, som dette kan medføre.  Målet er nemlig, at alle borgere, der bor og opholder sig i byen, skal opleve en høj grad af tryghed og fredelig sameksistens. 

Hvad gør vi allerede?

I fællesskab med Frelsens Hær, Blå Kors, KFUM’s Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, Kofoeds Skole og andre lokale NGO’ere, yder Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi allerede en stor indsats for løbende at løse de udfordringer, der opstår i byens rum. Indsatsen justeres konstant, så den passer til de aktuelle behov. 
Dette betyder blandt andet, at mange relevante samarbejdspartnere inddrages ad hoc i de forskellige processer, så snart det giver mening. Det handler nemlig om at løse udfordringerne i fællesskab gennem borgerinddragelse og samskabelse. 
Et godt eksempel på dette er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, en varmestue og en grundejerforening i et lokalt byområde. Her er det målet at understøtte, at der i det aktuelle område både skabes mangfoldige og trygge byrum, hvor der er plads til alle, og gode relationer mellem forretningsdrivende, beboere og brugere af varmestuen. Relationer, der forankres i forståelse og respekt for hinanden.
Et andet godt eksempel er de mange samskabende indsatser som gademedarbejdere og politi løbende iværksætter for at skabe tryghed og plads til alle i Aalborg Midtby. Her inddrages andre aktører altid, når det er relevant. Det kan for eksempel være beboere og borgere i socialt udsatte positioner, og det kan være kulturinstitutioner som Medborgerhuset eller Nordkraft. 
Et tredje og sidste eksempel er de mange dialogmøder, som Aalborg Kommune faciliterer for både at forebygge og neddrosle utryghed rundt om i de lokale byområder. Til møderne deltager der for eksempel gade- og herbergsmedarbejdere, butiksansatte, beboere, politi og parkforvaltere.  

Hvad skal vi have fokus på?

Gennem et bredt samarbejde vil der fortsat blive arbejdet på at nå målet om, at alle borgere, der bor og opholder sig i byen, skal være trygge og opleve mangfoldige byrum. Alle løsninger skal så vidt muligt udvikles gennem reel samskabelse og herunder i tæt samspil med borgere i socialt udsatte positioner.
Der skal således implementeres initiativer løbende, som kan reducere antallet af konflikter og uhensigtsmæssige episoder i øvrigt, både internt mellem borgere i udsatte positioner og på tværs af borgergrupper. Initiativerne skal overordnet handle om:

  • Udvikling af pladser, parker og andre byrum
  • Socialfaglige indsatser sammesteds
  • Samskabelse i forhold til byens rum, herunder tværgående samarbejder og dialog

Samarbejdspartnerne vil typisk være Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi, forskellige samråd og Udsatterådet i Aalborg Kommune, NGO, erhvervsliv, enkeltborgere, boligforeninger og beboerforeninger.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Aalborg Kommunes kontaktperson på det sociale område:
Leder Jeannette Fischer-Nielsen, Bo- og Gadeteamet, Aalborg Kommune

Tovholder

Centerchef TinaMaria Larsen, Aalborg Kommune

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Nordjyllands Politis logo

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen