Skip til hoved indholdet
    Hjem Liste over nyheder på Tryg Aalborg Udsatte i byens rum

Udsatte i byens rum

Dialogmøder skaber forståelse og mere tryghed.

I området omkring Vor Frue Kirke i Aalborg Midtby har der gennem længere tid opholdt sig mindre grupper af borgere, der befinder sig i socialt udsatte positioner. Mange af dem har psykiske udfordringer og et misbrug af alkohol og/eller stoffer. Nogle er desuden hjemløse. 

Desværre er det sådan, at enkelte af disse borgere kan have en meget grænseoverskridende adfærd. De kan for eksempel være temmelig højlydte og påvirkede af stoffer, og de kan virke voldsomme og måske ligefrem truende på andre.
Dette skaber naturligvis frustration og utryghed blandt flere af de borgere, der ellers opholder sig i området.  Det kan for eksempel være beboere, men også erhvervsdrivende eller borgere, der bare ønsker at nyde en rolig stund i Arkivhaven. 

I Aalborg Kommune er vi meget opmærksomme på dette. Derfor har Center for Sociale Indsatser, hvor målgruppen netop er borgere i udsatte positioner, da også et skærpet fokus på området.  Alle hverdage opsøger Gadeteamets gademedarbejderne for eksempel Arkivhaven, Bredegade Torv og Søndergade. Her holder medarbejderne øje med, hvad der rører sig. De tjekker, om der er nogen, som har brug for hjælp. De taler med naboer og butiksansatte, og de hjælper med at nedtrappe uhensigtsmæssig adfærd blandt de borgere i udsatte positioner, som opholder sig i området. Indsatsen foregår i tæt samarbejde med både Nordjyllands Politi, Kirkens Korshær og Midtbysjakket, der er kommunens opsøgende team på ungeområdet.

I Center for Sociale Indsatser koordinerer vi samtidig en række borgerinddragende dialogmøder i forhold til området. Ud over lokale beboere og erhvervsdrivende deltager repræsentanter fra Gadeteamet, forvaltningen By og Land, Vor Frue Kirke og Nordjyllands Politi. Endelig medvirker lederne fra Den Sociale Skadestue, der holder til på Vor Frue Plads, og Kirkens Korshærs Dag- og Natvarmestue i Søndergade.
Det overordnede formål med dialogmøderne er at medvirke til, at området omkring Vor Frue Kirke fremover igen vil være et trygt sted at være, som bærer præg af mangfoldighed og rummelighed. På møderne søger vi derfor at understøtte, at der på tværs af borgergrupper spredes viden og skabes større forståelse for hinanden, og at vi sammen får udviklet nogle gode og holdbare løsninger på de aktuelle udfordringer.

Læs mere om Tryg Aalborgs indsats, Borgere i socialt udsatte positioner i byens rum

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Nordjyllands Politis logo

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen