Skip til hoved indholdet
    Hjem Liste over nyheder på Tryg Aalborg Tryghedsvandring i Gug

Tryghedsvandring i Gug

Sikker skolevej og tryghed i trafikken var omdrejningspunkt for tryghedsvandring i Gug.

Gug Samråd havde inviteret kommunale medarbejdere med på køretur torsdag den 9. november. Samrådet havde nemlig samlet opmærksomhedspunkter sammen fra flere steder i bydelen. Normalt afvikles der tryghedsvandringer som gåture på efterspørgsel fra de lokale samråd, men i dette tilfælde måtte bilerne tages i brug for at nå hele vejen rundt indenfor rimelig tid.
Gug er en bydel i det sydøstlige Aalborg der ved årsskiftet havde 5.683 indbyggere. Med en del nybyggeri i bydelen er antallet af indbyggere steget, og det er mængden af trafik også. Samrådet er flere steder i bydelen bekymret for gående og cyklisters færden i trafikken – særligt i forhold til om børn trygt kan komme til og fra skole. Det gælder både Gug Skole og til det nye skoletilbud, når Byplanvejens Skole og Seminarieskolen efter sommerferien sammenlægges.
Tryghedsvandringen – i bil – havde dermed fokus på trafikale forhold. Der blev fokuseret på Zeusvej, på vejene omkring Gug Skole, skolevejene til Seminarieskolen, Sønder Tranders Vej, Gugvej samt rundkørslen herimellem. Der blev blandt andet drøftet vedligehold af græsfortov, belysning, markering af steder, hvor cyklister krydser, fodgængerfelter med mere. Samrådet havde konkrete ønsker og forslag til forbedringer, og kommunens medarbejdere kunne supplere med forklaringer og ideer. Herefter skal undersøges, hvad der muligt her og nu, og hvad der må vente. Samrådet blev dog informeret om, at der allerede er meget fokus på sikker skolevej i forbindelse med skolesammenlægningen, og der er ved at blive lavet en plan for dette.

Tryghedsvandringer er én af flere tryghedsfremmende indsatser, der foretages af samråd og andre vigtige nøglepersoner i nærområderne i fællesskab med Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og i nogle tilfælde Nordjyllands Beredskab. 

Læs mere om Tryghedsvandringer

 

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen