Tryghedsvandringer i fællesskab med samråd

Mål: Der skal skabes større social bæredygtighed i Aalborg Kommune, ved at inddrage borgere, erhvervsliv, boligorganisationer og frivillige organisationer i samskabelse om en tryg kommune

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, at alle i kommunen oplever en følelse af tryghed der, hvor de bor og færdes. Tryghedsvandringer er én af flere tryghedsfremmende indsatser, der foretages af samråd og andre vigtige nøglepersoner i nærområderne i fællesskab med Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og Nordjyllands Beredskab. 

Tryghedsvandringer skaber tryghed

Tryghedsvandringerne skal ses som et redskab til at understøtte den aktuelle tryghed i et geografisk område. I fællesskab skal der arbejdes på at understøtte trygheden der, hvor man bor og færdes. Det er vigtigt, at løsningerne findes i et i et fællesskab mellem samråd og lokale nøglepersoner, der har et bredt kendskab til de lokale forhold i nærområderne. På tryghedsvandringerne er der fokus på, hvad de enkelte samarbejdsparter kan iværksætte af tryghedsskabende tiltag i området. 

Hvad gør vi allerede på området

Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi vægter borgerinddragelse og samskabelse højt både i forhold til lokalplaner, ved byfornyelsesindsatser og indsatser i boligområder både, hvad angår boligsociale og fysiske indsatser. Det er karakteristisk, at de konkrete resultater er afhængige af andre aktører. Samarbejdet i de geografiske områder har mangeartede vinkler, og dermed inddragelse og samarbejde med mange forskellige samarbejdsparter, deriblandt beboere, foreninger, institutioner, forvaltningsgrene, borgere, erhvervsliv, boligorganisationer og frivillige. Der arbejdes med sammenhæng til den fysiske planlægning af kommunen, sundhed, kultur, bæredygtighed, kriminalitetsforebyggelse og tryghed. Der er derfor et oplagt potentiale for at involvere parterne i endnu højere grad og på den måde arbejde for, at tryghed skabes i fællesskab. 

Hvad skal vi have fokus på

Muligheden for en tryghedsvandring præsenteres som et tilbud på de samrådsmøder, der holdes i ”marken” hvert andet år. Er der et ønske fra samrådene om en tryghedsvandring, foretager indsatsgruppen, der består af parter fra Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab en vandring med samrådet og øvrige vigtige nøglepersoner. Samrådene inviterer, koordinerer og planlægger rute. Tryghedsvandringerne foretages, når samrådet og lokale aktører kan og ønsker det. Der tages udgangspunkt i samråd og andre nøglepersoners viden og definition af tryghed og utryghed i det geografiske område, de dækker. Tryghed handler ikke udelukkende om kriminalitetsforebyggende perspektiver, det handler også om andre faktorer, der kan skabe utryghed og tryghed. På tryghedsvandringerne er der primært fokus på, hvad de enkelte samarbejdsparter i området kan iværksætte af tryghedsskabende tiltag. Der følger ikke økonomi med indsatsen.

Print alle punkter

Tovholder
Anne Marie Overgaard

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)