Skip til hoved indholdet
    Hjem Liste over nyheder på Tryg Aalborg Borgere i socialt udsatte positioner i byens rum

Borgere i socialt udsatte positioner i byens rum

Samskabelse skal skabe tryghed og mangfoldige byrum.

I Tryg Aalborg er det en prioriteret indsats, at vi skal understøtte mangfoldige byrum, hvor alle borgere føler sig velkomne og trygge. Dette betyder helt konkret, at vi ved behov skal implementere initiativer, som kan reducere antallet af konflikter og andre uhensigtsmæssige episoder mellem borgere i udsatte positioner og på tværs af borgergrupper. Det er vigtigt for os, at initiativerne, der for eksempel kan handle om udvikling af byens rum, så vidt muligt forankres i dialog og samskabelse.
 
Lige nu har vi gang i to samskabelsesprocesser i Aalborg Midtby. Den ene proces handler om området ved Arkivhaven og Vor Frue Kirke, hvor mindre grupper af borgere i udsatte positioner har en adfærd, der skaber utryghed og stor frustration blandt flere beboere og forretningsdrivende. Aalborg Kommune og politiet arbejder således tæt sammen med Kirkens Korshærs Varmestue og en gruppe lokale beboere og erhvervsfolk for at udvikle konkrete løsninger, der kan understøtte, at området igen bliver et trygt og godt sted at bo og drive forretning.

Den anden aktuelle samskabelsesproces har fokus på området omkring værestedet Hjerterummet ved Godsbanearealet. Her er det vores mål at bevare et trygt og mangfoldigt byområde ved at sikre plads til alle og samtidig støtte op omkring et dialogbaseret naboskab mellem værestedet og områdets beboere og øvrige brugere. 
Gennem et tæt samarbejde mellem Hjerterummet, Grundejerforeningen Godsbanearealet og Aalborg Kommunes Center for Sociale Indsatser er der således blevet etableret et overdækket sted i nærheden af Hjerterummet, hvor værestedets gæster kan opholde sig lige før, under og umiddelbart efter stedets åbningstider. Grundejerforeningen og Hjerterummet har desuden afholdt et Åbent Hus-arrangement i oktober, hvor de lokale beboere og erhvervsdrivende blev inviteret til lidt mad og brobyggende socialt samvær på værestedet sammen med stedets gæster og personale. Aalborg Kommunes byrumsmedarbejder og tovholder på området deltog selvfølgelig også.

Allerede den 30. november holder grundejerforeningen og værestedet endnu et Åbent Hus-arrangement. Her inviteres alle beboere, forretningsdrivende og værestedsgæster fra området således til æbleskiver, dialog og fælles hygge.  

På billedet ser du Hjerterummets leder Tine Hedemann Tjell, Grundejerforeningen Godsbanearealets formand Lars Riis og Gadeteamets byrumsmedarbejder Casper Clemmensen Sanden til samskabelsesmøde på den Sociale Café Hjerterummet. Center for Sociale Indsatsers tovholder Lise Maltha er fotograf.
 
Læs mere om samarbejdet om borgere i socialt udsatte positioner i byens rum

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen