Tryghed

Hvad er tryghed?

Tryghed er et begreb, som er vanskelig at ”indfange”, da det er kendetegnet ved at være et subjektivt fænomen. Der findes da heller ingen fælles definition af det uhåndgribelige begreb. Alligevel er tryghed en naturlig del af de fleste menneskers liv, og det er netop begrebets selvfølgelighed, som gør det vanskeligt at italesætte og indramme. 

Definitionen af tryghed bliver mere synlig, hvis tryghed bestemmes ud fra dets fravær, altså utryghed. Utryghed er ofte forbundet med en risiko, bekymring, trussel eller lignende. For at en person føler sig tryg, indebærer det således en reducering af de utryghedsskabende faktorer. Der er adskillige parametre, der medvirker til oplevelsen af tryghed eksempelvis økonomisk tryghed, social tryghed og tryghed forbundet med et lavt kriminalitetsniveau og hensigtsmæssig indretning af byens rum. De nævnte parametre bidrager i forskellig grad til den samlede opfattelse af tryghed. Som følge af begrebets flertydighed er det derfor essentielt at afgrænse og konkretisere den form for tryghed, der arbejdes med i ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune”. 

Tryghed kan beskrives som et tosidet fænomen, hvor trygheden betragtes ud fra en følelsesmæssig eller faktuel tilgang. Den oplevede tryghed afhænger af den enkeltes livserfaring, personlige psykologiske forhold og særlige livsomstændigheder. Hvorimod den faktiske tryghed relaterer til de mere objektive forhold såsom kriminalitetsniveauet. 

I samarbejdet om ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” defineres tryghed ud fra henholdsvis den oplevede tryghed (følelser) og kvantitative data (fakta). Dette indfanger fænomenet tryghed ud fra både en subjektiv/kvalitativ og en objektiv/kvantitativ forståelse af tryghed. 

Herved opnås en nuanceret og helhedsorienteret forståelse af tryghed i Aalborg Kommune og hermed et afsæt for en udvikling af en mere tryg kommune. 

Tryghedsmåling

I ”Tryg Aalborg” bruger vi politiets Tryghedsundersøgelse. Målingerne anvender vi til at følge udviklingen af trygheden i Aalborg Kommune.

Politiets Tryghedsundersøgelse er blevet til i et samarbejde mellem Rigspolitiet og Danmarks Statistik. Tryghedsundersøgelsen er sammensat af to datakilder, politiets opgørelser over anmeldelser og en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt borgere i Aalborg Kommune. Tilsammen fortæller Tryghedsundersøgelsen om borgernes tryghed i forhold til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. 

Vi anvender Tryghedsundersøgelsen til at vurdere og få et billede af, hvordan trygheden er i kommunen. 

Kobling af viden fra de prioriterede indsatser, øvrige undersøgelser, den generelle samfundsudvikling og politiets Tryghedsundersøgelse danner bl.a. grundlaget for udvælgelse af nye indsatser, samt anvendes som måleredskab for udviklingen af trygheden blandt borgerne. Herved opnås en nuanceret og helhedsorienteret forståelse af tryghed i Aalborg Kommune, og hermed et afsæt for en udvikling af en mere tryg kommune. 

Fakta om tryghed i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune er en af de storbyer i Europa og Danmark, hvor borgerne føler sig mest trygge. Det viser flere danske og internationale undersøgelser.

EU-undersøgelsen,” Quality of life in cities” viste,  at næst efter München er Aalborg Europas mest trygge storby

Læs hele undersøgelsen

Stor tryghed og tillid til politiet

Borgere i Aalborg er trygge

Der er god grund til at føle sig tryg i Aalborg

Den borgernære kriminalitet falder fortsat

Den mest trygge storby Aalborg

Aalborg har den højeste tryghed

 

 

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)