Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Tryg Aalborg Tryghed

Tryghed

Tryghed er et begreb, som er vanskelig at ”indfange”, da det er kendetegnet ved at være et subjektivt fænomen. Der findes da heller ingen fælles definition af det uhåndgribelige begreb. Alligevel er tryghed en naturlig del af de fleste menneskers liv, og det er netop begrebets selvfølgelighed, som gør det vanskeligt at italesætte og indramme.

Definitionen af tryghed bliver mere synlig, hvis tryghed bestemmes ud fra dets fravær, altså utryghed. Utryghed er ofte forbundet med en risiko, bekymring, trussel eller lignende. For at en person føler sig tryg, indebærer det således en reducering af de utryghedsskabende faktorer. Der er adskillige parametre, der medvirker til oplevelsen af tryghed eksempelvis økonomisk tryghed, social tryghed og tryghed forbundet med et lavt kriminalitetsniveau og hensigtsmæssig indretning af byens rum. De nævnte parametre bidrager i forskellig grad til den samlede opfattelse af tryghed. Som følge af begrebets flertydighed er det derfor essentielt at afgrænse og konkretisere den form for tryghed, der arbejdes med i ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune”. 

Tryghed kan beskrives som et tosidet fænomen, hvor trygheden betragtes ud fra en følelsesmæssig eller faktuel tilgang. Den oplevede tryghed afhænger af den enkeltes livserfaring, personlige psykologiske forhold og særlige livsomstændigheder. Hvorimod den faktiske tryghed relaterer til de mere objektive forhold såsom kriminalitetsniveauet. 

I samarbejdet om ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” defineres tryghed ud fra henholdsvis den oplevede tryghed (følelser) og kvantitative data (fakta). Dette indfanger fænomenet tryghed ud fra både en subjektiv/kvalitativ og en objektiv/kvantitativ forståelse af tryghed. 

Herved opnås en nuanceret og helhedsorienteret forståelse af tryghed i Aalborg Kommune og hermed et afsæt for en udvikling af en mere tryg kommune. 

Tryghedsmåling

Kobling af viden fra de prioriterede indsatser, undersøgelser, herunder bandt andet kriminalitetsudviklingen, 2013 – 2019 Politiets Tryghedsindeks/måling, Justitsministeriets Tryghedsmåling 2020-2021, Regeringens Parallelsamfundslister, VIVE´s måling af tryghed i boligområder, kriminalitets data for Aalborg Kommune og kriminalitetsanalyse fra Nordjylland Politi i forhold til de øvrige 5 største byer i Danmark, TrygFondens Tryghedsmåling, og den generelle samfundsudvikling danner grundlaget for udvælgelse af nye indsatser, samt anvendes som måleredskab for udviklingen af trygheden blandt borgerne. Herved opnås en nuanceret og helhedsorienteret forståelse af tryghed i Aalborg Kommune, og hermed et afsæt for en udvikling af en mere tryg kommune.

Fakta om tryghed i Aalborg Kommune

Du vil løbende kunne læse om fakta omkring sikkerhed og tryghed i nyheder på Tryg Aalborg

 

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Nordjyllands Politis logo

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen