Skip til hoved indholdet
    Hjem Liste over nyheder på Tryg Aalborg Tryghed er noget vi skaber sammen

Tryghed er noget vi skaber sammen

Det unikke samarbejde mellem kommune, politi og region er kendt langt uden for kommunens og landets grænser. Alligevel betyder det lokale engagement alt.

Selvom mange allerede har hørt om Tryg Aalborg, bliver de fleste overraskede, når de finder ud af, hvor omfattende samarbejdet er, og hvor langt det når ud. Vidste du, at samarbejdet går 9 år tilbage, at de prioriterede indsatser omfatter alt fra demens til trafiksikkerhed, og at det rækker helt ud i dit boligområde?
"Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" er ikke som sådan en organisation, men snarere et netværk, der samarbejder på kryds og tværs omkring en række prioriterede handlingsorienterede indsatser.  Her har alle kommunens forvaltninger en central rolle.
Der er stor interesse for dette epokegørende samarbejde mellem Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi, Region Nordjylland, Psykiatrien og civilsamfundet. Både statsminister Mette Frederiksen og ministeren for ligestilling, Marie Bjerre, har lagt vejen forbi.

Tryghed i nattelivet er mange ting.

Senest har der været besøg fra repræsentanter fra Sikker By i København den 22. september. De var på jagt efter ideer for at understøtte trygheden i Københavns natteliv. Netop "Tryghed i nattelivet" og "Sikkerhed på havnefronten" har fyldt meget det sidste halvandet år. Det har der været stor interesse for også uden for kommunens grænser.
Netop bredden i indsatsen var et af budskaberne til de besøgende fra København. Det blev en god lejlighed til at få en snak med kollegerne fra København om alt fra etablering af opsamlingsmuligheder og omlægning af busruter for at gøre det sikrere at komme hjem fra turen i byen.
Sikkerhed i nattelivet handler også om den fysiske indretning i og omkring Jomfru Ane Gade, målgrupper, kameraovervågning, skraldespande, belysning og ”øjne og ører” i natten, opsøgende medarbejdere fra kommunen, den frivillige indsats, Safe House, mulighed for toiletter og pissoirer.

Trygheden skabes lokalt

Selv om der er stor fokus på midtbyen, så handler tryghed også om at være tryg der, hvor du bor. Er gadelyset gået ud i den gangtunnel, som du er nødt til at krydse for at komme hjem, så kan du føle dig utryg, selv om statistikken viser, at du bor i et område med lav kriminalitet.
Derfor kan man nogle gange ved aftenstide i kommunens lokalområder se små grupper af mennesker bevæge sig rundt. Det er medlemmer af de lokale samråd og andre vigtige nøglepersoner i nærområderne, der går rundt med repræsentanter fra Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og Nordjyllands Beredskab.

Formålet er ikke kun at forebygge kriminalitet, men netop at se på alle de forhold, der har indflydelse på, om du føler dig tryg i dit boligområde. I det hele taget er der en tæt kobling fra Tryg Aalborg til det boligsociale arbejde med at udvikle kommunens bydele, så de opleves som trygge at bo i.

Rækker langt ud

Tryg Aalborg rummer også indsatser for borgere, der af den ene eller anden grund er i en særlig udsat situation. Det kan være borgere med psykisk sygdom, demens eller socialt udsatte borgere. Her er der dialog med for eksempel boligorganisationer og andre om, hvordan man kan hjælpe i lokalsamfundet.
Der arbejdes også forebyggende og på forskellige måder for at nå ud til børn og unge, der på den ene eller anden måde er på vej ud i mistrivsel eller utrygge fællesskaber. Det er klart, at her er SSP-samarbejdet helt centralt.

Internationalt samarbejde

Aalborg er desuden en meget aktiv partner i Nordic Safe Cities, der blev dannet i 2016 på initiativ af Nordisk Ministerråd efter terrorangrebet i København. Nordic Safe Cities arbejder lokalt og på tværs af Norden i 20 byer for at fremme borgernes tryghed og hjælpe byerne med at modstå ekstremistisk had og vold. Senest har Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi arbejdet sammen med Nordic Safe Cities om projektet Tryg Digital By. Et projekt, der både fokuserer på den forebyggende indsats for børn og unge på nettet, men også ser ind i, hvordan lokaldemokratiet fungerer på de sociale medier.

Tryg Aalborgs prioriterede indsatser

I alt 15 forskellige indsatser er prioriterede i Tryg Aalborg. Hvert år evaluerer Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland indsatsen. Her udpeger man også de områder, der skal særligt prioriteres det kommende år.

Læs mere om de 15 handlingsorienterede og tryghedsfremmende prioriterede indsatser og Tryg Aalborg

Læs artiklen, der er bragt i Job og Velfærd, Aalborg Kommunes elektroniske nyhedsbrev Indsigt nummer 10

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen