Skip til hoved indholdet
    Hjem Liste over nyheder på Tryg Aalborg Jeg kender mindst 10 familier

Jeg kender mindst 10 familier

Som jeg skal have fortalt om Familiens Hus.

Det er en af de sætninger, der både blev tænkt og sagt højt, da Aalborg Boligsociale Forum havde inviteret socialrådgiver Sara Sæther til at fortælle om sit arbejdssted, Familiens Hus, Jernbanegade 23 i Aalborg.

Familiens Hus er et eksempel på, at det kan være let og enkelt at finde tidlig hjælp til en gravid eller en børnefamilie, der er kommet ind i en periode med usikkerhed, måske ensomhed eller økonomiske problemer.

Familien eller den gravide kan simpelthen bare, måske med støtte og opbakning fra en boligsocial medarbejder, ringe i åbningstiden – eller gå ind ad den åbne dør til Familiens Hus.
Så er kontakten etableret til et hus, der er gearet til at give hurtig og tidlig hjælp, via samtaler eller måske hjemmebesøg. Uden visitation eller krav om registrering.

På mødet i Aalborg Boligsociale Forum fik Sara Sæther givet den brede skare af deltagere, der er ansat kommunalt eller i boligorganisationer, givet en lille mental seddel til baglommen om at huske Familiens Hus, når de møder en usikker gravid eller en børnefamilie, der kæmper med for eksempel.

  • opdragelse
  • børn der mistrives
  • en stram økonomi
  • en dagligdag med konflikter eller mangel på struktur

Når de møder almindelige familier eller gravide, der er kommet ind i en svær cirkel, som skal brydes for at komme tilbage i trivsel. Men også når de møder familier med børn, der har særlige udfordringer eller varige fysiske- og/eller psykiske udfordringer.

Familiens Hus er et kerne-eksempel på tidlig indsats og på at almengøre det at få en samtale med en rådgiver, når hverdagen bliver presset. En rådgiver, der selv kan hjælpe eller kan vise videre til en tidlig indsats, der kan hjælpe en gravid eller en familie med at få fat i egne ressourcer og  skabe en tryg hverdag, hvor problemer ikke vokser over hovedet. Men altid er til at løse – med eller uden hjælp.

Mødet mellem Familiens Hus og Aalborg Sociale Forum bandt nye vigtige tråde i det sikkerhedsnet, som Aalborg Kommune hele tiden arbejder på at forstærke under børn, unge og familier, i alle kommunens boligområder. Et net, der gerne skal gribe så hurtigt og sikkert som muligt, ved tegn på mistrivsel.

Aalborg Boligsociale Forum er et netværk for medarbejdere, der er ansat kommunalt eller i boligorganisationer til at lede, koordinere og udføre boligsociale indsatser i Aalborg kommune. Netværkskoordinatorerne i Center For Tværfaglig Forebyggelse er tovholdere på netværket.

Læs mere om Familiens Hus

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Nordjyllands Politis logo

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen