Skip til hoved indholdet
  Hjem Indsatser Tryg med Socialkompas

Tryg med Socialkompas

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, at social- og sundhedstilbud bidrager til at understøtte trygheden i Aalborg kommune.

Mål: Der skal skabes større social bæredygtighed i Aalborg Kommune, ved at inddrage borgere, erhvervsliv, boligorganisationer og frivillige organisationer i samskabelse om en tryg kommune.

Socialkompas bygger bro mellem borger, civilsamfund og kommunen

Socialkompas er en digital platform, som samler uvisiterede social- og sundhedstilbud til gavn for borgere, civilsamfund og kommune. Portalen samler tilbud og synliggør dem, så borgere har adgang til relevante tilbud, som kan hjælpe dem. Portalen gør ligeledes overblikket lettere for frontmedarbejdere i kommunen at henvise borgere til det rette tilbud i deres aktuelle livssituation. Socialkompas bygger således bro mellem borger, civilsamfund og kommunen og flere af indsatserne er båret af frivillige organisationer der bidrager til trygheden. 

Socialkompas administreres af De Frivilliges Hus i Aalborg i samarbejde med Aalborg Kommune.

Opret dit tilbud på Socialkompas
Det er gratis at lægge tilbud ind på Socialkompas. 

Kriterier for tilbud på Socialkompas:

 • Formål indenfor social- og sundhedsområdet
 • Frivillige sociale eller uvisiterede kommunale tilbud
 • Til gavn for mennesker i deres aktuelle livssituation
 • Gratis
 • Faste tilbud.
 • Tidsbegrænsede eller længere forløb, for eksempel mødesteder, rådgivning, selvhjælpsgrupper eller ferielejre
 • Må ikke være enkeltstående events, for eksempel julebanko, foredrag eller fester. 

  Opret en bruger ved at klikke på ’+ Opret tilbud’ øverst i højre hjørne på forsiden. Når du er logget ind på din profil, opretter du et tilbud ved at klikke på ’+ Opret tilbud’ øverst i højre hjørne og udfylder informationer om tilbuddet.

Læs mere om Socialkompas

Hvad gør vi allerede på området

Vi samarbejder med uvisiterede sociale tilbud. Der arbejdes med sociale tilbud på landet som i byen. Nogle sociale tilbud er frivillige andre er kommunale og de bidrager til at understøtte trygheden for børn, unge og voksne i deres aktuelle livssituation. 
Socialkompas giver et samlet overblik over uvisiterede social- og sundhedstilbud i Aalborg kommune.

Hvad skal vi have fokus på

Vi ved, at social- og sundhedstilbud bidrager til at understøtte trygheden for mange borgere i Aalborg kommune. Vi samarbejder og samskaber fortsat om at bygge bro mellem borger, civilsamfund, kommunen, politi og region og bidrager til at Socialkompas bliver kendt og tilgængeligt for alle. 

Tovholder 

Frivilligkonsulent Morten Ubbesen, Aalborg Kommune i fællesskab med Kommunikations- og projektmedarbejder Eva P. Nebeling, De Frivilliges Hus Aalborg

 

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen