Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Trivsel i skolen

Trivsel i skolen

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, at børn og unge trives og indgår i trygge og værdifulde fællesskaber - også digitalt.

Mål

Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn og unges trivsel og udvikling understøttes.

Tidlig forebyggende indsats skaber tryghed

Det skal være trygt at gå i skole. Derfor har Aalborg Kommune et stort fokus på trivsel og forebyggelse på alle klassetrin. Skolerne i Aalborg Kommune arbejder indgående med at understøtte elevernes sociale udvikling i gode rammer, der skaber glæde og tryghed. Mindsettet er, at trivsel skabes i socialt samspil. Derfor spiller opgaven med at skabe fællesskaber for alle en væsentlig rolle. Samtidig er der et stort fokus på at arbejde forebyggende, så unge rustes til at styre uden om risikoadfærd og kriminalitet.

Hvad gør vi allerede på området?

Skolernes trivsels- og SSP-personer er frontløbere i det trivselsfremmende og forebyggende arbejde. Det er en gennemgående prioritet for skolerne, at der reageres tidligt på mistrivsel, fordi vi ved, at børn og unge, der trives, er trygge, lærer mere og er i mindre risiko for at udvikle risikoadfærd og føle sig marginaliseret.

Et liv med gode fællesskaber er en afgørende forebyggende faktor. Derfor er der, udover det gennemgribende trivselsfokus på skolerne, også et kontinuerligt fokus på, at børn og unge bliver tilbudt et bredt udvalg af fritidstilbud.
Skolerne arbejder tæt sammen med forskellige aktører på fritidsområdet med henblik på at skabe rum for værdifulde og udviklende fritidsfællesskaber i såvel fritidscentre, ungdomsklubber og foreningsliv. Fritidsvejledere står endvidere klar til at hjælpe børn og unge med at holde fast i de gode fritidsaktiviteter.
I flere af de forebyggende og trivselsfremmende indsatser er der et tæt samarbejde mellem Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og andre vigtige organisationer og nøglepersoner.
Fastholdelse i uddannelse, forebyggelse af misbrug af rusmidler og kriminalitet er kerneelementer i det tværfaglige, tryghedsskabende samarbejde.

Hvad har vi fokus på?

Trivselsindsatsen har i disse år et styrket fokus på børn og unges digitale trivsel. Mange børn og unge tilbringer en stor del af deres liv på digitale platforme og i digitale medier. Derfor er der igangsat en række indsatser, der har til formål at udvikle børn og unges kompetencer i at færdes trygt og sikkert på nettet. Hensigten er at styrke børn og unges demokratiske deltagelsesmuligheder i online fællesskaber, bekæmpe digital mobning og maginalisering samt styrke børn og unges forståelse af, hvordan digitale universer påvirker og tilpasser sig forskellige målgrupper.
På Aalborg Kommunes skoler er det således obligatorisk at undervise eleverne i digital dannelse på 2., 4., 6., og 8. klassetrin. Til dette formål anvender skolerne materialet “Dit liv på nettet”, der løbende tilpasses den hastige teknologiske udvikling, og deraf følgende udfordringer for børn og unge.

Tovholder

Sektorleder Brian Klitgaard, Aalborg Kommune

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen