Trafiksikkerhed

Mål: I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed.

I ” Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, at borgerne skal være trygge, når de begiver sig ud i trafikken. Trafikmængden stiger, og det stiller store krav til trafiksikkerhed. Gennem fælles, helhedsorienteret og koordineret indsats øger vi trafiksikkerheden.

Ny prioriteret indsats

Under Tryg Aalborg er Trafiksikkerhed en ny prioriteret indsats, som blev godkendt af Styregruppen i 2020 og udrulles fra 2021. Indsatsen ledes af Nordjyllands Politi ved Lasse Kragh og er et samskabende projekt mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi.

Hvad gør vi allerede på området?

Trafiksikkerhed har gennem mange år været højt prioriteret både fra Aalborg Kommunes og Nordjyllands Politis side. Forebyggende er der f.eks. tale om kampagner og undervisning målrettet børn og unge.

Indretning af infrastruktur baseres på analyser af trafikuheld med henblik på at undgå ”sorte pletter”.

Igennem tryghedsvandringer kan udfordringer med trafiksikkerhed påpeges.

Hastighedskontroller, kontroller målrettet narko-/spirituskørsel, generelle færdselskontroller og synlige politipatruljering i Aalborg Kommune fortsætter.

Hvad skal vi have fokus på?

Aalborg Kommune vil i 2021 arbejde på at ændre lokale hastighedsbegrænsninger på trafikveje i byerne, hvor det kortsigtede mål er at få de fleste strækningers hastighed ned til den generelle hastighedsgrænse på 50 km/t med få undtagelser, samt arbejde for at hastigheder i boligområder skiltes ned til 30 km/t.

Hastighed er en faktor i mange af de ulykker, der sker i Aalborg Kommune.
Lavere hastighed i byerne vil fremme trygheden og fremkommeligheden for eksempelvis fodgængere, idet det vil blive lettere og mere overskueligt at krydse vejen.

Nordjyllands Politi arbejder på at få bragt den registrerede hastighed ned på udvalgte strækninger i Aalborg Kommune gennem kontroller og kampagner.

Tovholder
Michael Mow

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)