Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed

I ” Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, at borgerne skal være trygge, når de begiver sig ud i trafikken. Trafikmængden stiger, og det stiller store krav til trafiksikkerhed. Gennem fælles, helhedsorienteret og koordineret indsats øger vi trafiksikkerheden.

Mål

I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed.

Samskabende indsats

Indsatsen er en samskabende indsats mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi.

Hvad gør vi allerede på området?

Trafiksikkerhed har gennem mange år været højt prioriteret både fra Aalborg Kommunes og Nordjyllands Politis side. Forebyggende er der for eksempel tale om kampagner og undervisning målrettet børn og unge. Indretning af infrastruktur baseres på analyser af trafikuheld med henblik på at undgå ”sorte pletter”.
Igennem tryghedsvandringer kan udfordringer med trafiksikkerhed påpeges.
Hastighedskontroller, kontroller målrettet narko- og spirituskørsel, generelle færdselskontroller og synlig politipatruljering i Aalborg Kommune fortsætter.

Hvad skal vi have fokus på?

Aalborg Kommune vil arbejde på at ændre lokale hastighedsbegrænsninger på trafikveje i byerne, hvor det kortsigtede mål er at få de fleste strækningers hastighed ned til den generelle hastighedsgrænse på 50 kilometer i timen med få undtagelser, samt arbejde for at hastigheder i boligområder skiltes ned til 30 kilometer i timen.
Hastighed er en faktor i mange af de ulykker, der sker i Aalborg Kommune.
Lavere hastighed i byerne vil fremme trygheden og fremkommeligheden for eksempelvis fodgængere, idet det vil blive lettere og mere overskueligt at krydse vejen.
Nordjyllands Politi arbejder på at få bragt den registrerede hastighed ned på udvalgte strækninger i Aalborg Kommune gennem kontroller og kampagner.

Tovholder

Politikommissær Michael Mow, Nordjyllands Politi

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Nordjyllands Politis logo

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen