Sikkerhed på havnefronten

Mål: Borgerne i Aalborg skal fortsat opleve en høj tryghed

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på sikkerhed på havnefronten. Vi er stolte af vores havnefront. Fjorden samler byen omkring vandet, og det stiller også krav om, at sikkerheden ved vandet skal være helt i top, så borgerne oplever en høj tryghed. 

Øget sikkerhed og hermed tryghed på havnefronten

Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi, Nordjyllands Beredskab, Aalborg Universitet m.fl. samarbejder om at finde løsninger på, hvordan man kan øge sikkerheden og trygheden, når man færdes på Aalborg havnefront.  Sikkerheden på havnefronten skal også ske i et samspil med borgerne. Den enkelte borger kan gøre meget for at forebygge ulykker på havnen, ved bl.a. at følge Trygfondens 5 gode råd, når man færdes på havnen. 

Hvad gør vi allerede på området

Vi arbejder kontinuerligt med at øge havnesikkerheden, og vi har iværksat en række foranstaltninger for at opgradere havnesikkerheden, bl.a. med øget belysning, etablering af flere redningsposter, nye stiger, reflekser, ændring af vejudformning og arbejdet med termiske kameraer. 

Se tv-indslag og artikler om sikkerhed på havnefronten

Indslag på DR Nyheder Nordjylland 08.03.18

Artikel på tv2nord.dk 17.12.17 

Indslag på TV2 Nord 02.03.16 

Indslag på DR 02.03.16 

Hvad skal vi have fokus på

Indsatsen hænger uløseligt sammen med tiltag på og omkring havnefronten. Jomfru Ane Parken spiller en vigtig rolle i denne omdannelse, og parken giver med sin levende udformning Aalborg by en oase med udfoldelsesmuligheder, og de bløde trafikanter får gode vilkår for færdsel. På havnefronten er der mulighed for at slentre, løbe og cykle på havnepromenaden, opholde sig på nedsænkede terrasser og i den grønne sansehave, eller dyrke mange former for boldspil på aktivitetsarealet, eller blot slappe af i solstolene ved Musikkens Hus. Det er muligt at tage sig et fjordbad ved det nye havnebad. Mangfoldigheden af aktiviteter er attraktiv for en bred målgruppe, både unge, børnefamilier og ældre kan lide at opholde sig langs fjorden. Kulturbroen er en realitet og benyttes flittigt, og der bygges og udvikles af offentlige og private aktører. Det betyder, at sikkerhedsarbejdet på havnefronten også handler om samskabelse med fx. private aktører. 

Aalborg Kommune, Nordjyllands Beredskab, AAU Faculty of Engineering and Science og sikringsfirmaet Actas A/S er ligeledes gået sammen om at finde en innovativ løsning på, hvordan man kan øge sikkerheden og trygheden ved at færdes på Aalborg havnefront. Projektet understøttes af de globale teknologivirksomheder Milestome Systems og HikVision på henholdsvis Video Management Software og på kameraer. Løsningen består af en kombination af termiske kameraer og et supplerende styrbart kamera til brug for aktiv afsøgning. Det er AAU, som kortlægger risikoarealer og udvikler et banebrydende program, som kan "genkende" utilsigtede hændelser, og give en alarm direkte til relevante myndigheder med henblik på at respondere hurtigst muligt med den rette indsats. 

Tovholder
Henrik Jess Jensen

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)