Frivillige fællesskaber for personer med førtidspension - "Aalborg FRI-TID"

Mål: Borgerne i Aalborg Kommune skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller i andre aktiviteter, der giver den enkelte en meningsfuld hverdag.

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, at alle borgere i kommunen oplever en meningsfuld hverdag. Aktiviteter og frivillige fællesskaber kan medvirke til at øge livskvaliteten og trygheden for borgere med særlige behov.

Forebyggelse af ensomhed skaber tryghed

Mange personer med fysisk og kognitivt handicap har begrænsede muligheder for at skabe sociale relationer gennem deltagelse i fællesskaber, fritidsliv og aktiviteter i lokalområdet. Denne gruppe oplever i langt højere grad ensomhed end den resterende del af befolkningen. Aalborg FRI-TID har til formål at forbedre livskvaliteten for personer med førtidspension gennem meningsfulde fællesskaber, der er båret af frivillige kræfter og gennem tilknytningen til lokalområdet.

Hvad gør vi allerede på området

Aalborg FRI-TID rekrutterer frivillige til små og store fællesskaber for personer med førtidspension. Med udgangspunkt i borgernes ønsker og interesseområder etableres og koordineres 1:1 relationer og gruppefællesskaber.

Et eksempel er en stor gruppe af personer med førtidspension, som arbejder frivilligt til events i Aalborg. Gruppen hedder FRI-TIDsaktivisterne, og de løser praktiske opgaver på lige vilkår med øvrige foreninger og frivillige kræfter. Alle i gruppen bidrager med det de kan og har mulighed for. Der er altid en frivillig tovholder med til eventene.

Et andet eksempel er Café FRI-TID, hvor personer med førtidspension mødes én gang om måneden til socialt samvær og gode oplevelser. Her står programmet på alt fra besøg på Aalborgensiske restauranter og rundture på lokale virksomheder til bankospil og julehygge.

I Aalborg FRI-TID samarbejdes der også med en række lokale kulturinstitutioner og virksomheder om et lokalt ledsagerkort, FRI-TID kortet, der giver personer, som er tilknyttet Aalborg FRI-TID, mulighed for at tage en ledsager gratis med til kulturelle oplevelser og få rabatter på restauranter, museer med mere.

Aalborg FRI-TID hjemmeside 

Aalborg FRI-TID Facebookside

Tovholder
Lise Hvarre Primdahl

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)