Demensindsatser

Mål: Der skal skabes større social bæredygtighed i Aalborg Kommune ved at inddrage borgere, erhvervsliv, boligorganisationer og frivillige organisationer i samskabelse om en tryg kommune.

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, i fællesskab, at udbrede viden omkring demenssygdomme, for at skabe større tryghed for borgere med en demenssygdom og deres pårørende. 

Øget viden om demenssygdomme skaber tryghed

Aalborg Kommune har oprettet "Videnscenter for demens”, som er en fælles indgang til kommunens demensområde. 

Hvad gør vi allerede på området

I Aalborg Kommune var 3000 borgere i 2013 ramt af demens - og i 2020 forventes dette tal at stige til 3400. Over 200 forskellige sygdomme kan ledsages af demens eller kognitive forstyrrelser. Symptomer på demens sygdomme er blandt andet: glemsomhed, besvær med at udføre velkendte opgaver, problemer med at finde ord, forvirring med at finde ord, svigtende dømmekraft, ændringer i personlighed mv. 

Det er derfor vigtigt at arbejde med at udbrede viden om demenssygdomme og hvilke indsatser, der findes for demente og pårørende. Demenscentret kan kontaktes på alle hverdage, herudover kan man på ”Videncenter for demens” hjemmeside læse om viden om demens og forskellige indsatser for demente og pårørende. Flere af indsatserne er blevet til i et fællesskab med eksempelvis Alzheimer Foreningen, Aalborgprovstiers Menighedspleje, politi, butikker, kirker, skoler, foreninger, borgere og private firmaer. 

Hvad skal vi have fokus på

Vi skal fortsat udbrede viden om demenssygdomme og indsatser. Vi udvikler kontinuerligt indsatser, ofte i fællesskab med andre. En af indsatserne er blandt andet "Demensven". Alzheimer Foreningen har et partnerskab med Ældre- og Handicapforvaltningen og har oprettet samarbejder omkring demensvenner med bl.a., Nordjyllands Politi, forskellige butikker, kirker, skoler, borgere og private firmaer. Aalborg Kommune har et mål om at få 7000 demensvenner med udgangen af 2019. I dag (januar 2018) er der ca. 5500 demensvenner.

Et andet eksempel er samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Aalborgprovstiers Menighedspleje om at skabe et ”frikvarter” for pårørende til demente.

Læs mere om demens i Aalborg Kommune

Tovholder 
Karin Boye Nielsen

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)