Demensindsatser

Mål: Der skal skabes større social bæredygtighed i Aalborg Kommune ved at inddrage borgere, erhvervsliv, boligorganisation, kulturliv og frivillige organisationer i samskabelse om en tryg kommune.

Øget viden om demenssygdomme skaber tryghed

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, i fællesskab, at udbrede viden omkring demenssygdomme, for at skabe større tryghed for borgere med en demenssygdom og deres pårørende. 

Videnscenter for demens i Aalborg Kommune

Videnscenter for demens i Aalborg Kommune arbejder med tiltag for både mennesker med en demenssygdom, pårørende, fagfolk og foreninger. Videnscenterets tiltag, aktiviteter og indsatser skal understøtte trivsel for hele familien under demenssygdomsforløbet.

Videnscenter for demens I Aalborg Kommune tilbyder ligeledes telefonisk rådgivning ved en demensfaglig medarbejder. Her kan du stille spørgsmål, få hjælp og rådgivning eller blive hjulpet videre i forhold til de udfordringer du har. Du kan også få information om hvilke aktuelle demenstilbud der findes i Aalborg Kommune.

Kontakt Åben rådgivning, alle hverdage mellem klokken 09.00-12.30 på telefon 99 82 35 10.

Du kan også læse mere på Aalborg Kommunes hjemmeside om hvilke tilbud der er for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende.
Læs mere om demens i Aalborg Kommune

Hvad skal vi have fokus på

Vi skal fortsat udbrede viden om demenssygdomme og indsatser. Vi udvikler kontinuerligt indsatser, ofte i fællesskab med andre. En af indsatserne er blandt andet "Demensven". Alzheimerforeningen har et partnerskab omkring ”demensvenner” med Senior og Omsorg i Aalborg Kommune. I Senior og Omsorg har vi oprettet samarbejder omkring demensvenner med blandt andet boligforeninger, kulturinstitutioner, Nordjyllands Politi, forskellige butikker, kirker, skoler, borgere, frivillige og private firmaer. I Aalborg Kommune har cirka 9000 demensvenner.

Et andet eksempel på samarbejde er mellem Aalborg Kommune og Aalborgprovstiers Menighedspleje om at skabe et ”frikvarter” for pårørende til demente. Et tredje eksempel er samarbejde mellem Aalborg Kommune og boligorganisationer om RUM’lighed – demensvenlige boligområder, hvor administrativt og service personale, bestyrelser, frivilliggrupper, frivillige og beboere får viden om demensvenlighed og hvorledes de kan understøtte mennesker med en demenssygdom i eget hjem.

Tovholder
Karin Boye Nielsen

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)