Antiradikalisering

Mål: Borgerne i Aalborg Kommune skal fortsat opleve en høj tryghed

I "Tryg Aalborg – en mere tryg kommune" har vi fokus på at forebygge antiradikalisering. Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har, via SSP, et tæt samarbejde om at skabe tryghed ved at forebygge, at unge radikaliseres. 

Forebyggende giver tryghed

Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har et særligt beredskab til forebyggelse af radikalisering blandt unge, der består af tre projekter, Dialogambassadørkorpset, Forældrekorpset og Mentorkorpset. Du kan finde link til ungeindsatserne nederst på siden. 

Hvad gør vi allerede på området

INFO-hus NJYL er et regionalt virtuelt hus, som skal tilbyde rådgivning til medarbejdere i kommunerne og hos politiet, som er bekymrede for personer, der udviser tegn på radikalisering og/eller ekstremisme. INFO-hus NJYL skal sikre, at medarbejdere i kommune og politi er informeret omkring radikalisering og ekstremisme. INFO-hus NJYL har ligeledes kontakt til og er sparringspartner for politikredsens kommuner og lokalstationernes kontaktpersoner, som indgår i et såkaldt radikaliseringsnetværk.

INFO-hus Aalborg er en netværksgruppe, der består af SSP kontakt- og ressourcepersoner med særlig viden. Kontaktoplysninger til personerne er anført nedenfor. 

Der er udarbejdet et hjælperedskab i arbejdet med ekstremisme og radikalisering. Redskabet kan hjælpe frontmedarbejdere mv. til at forstå radikalisering og ekstremisme og få en indsigt i, hvilke bekymringstegn og udfordringer, der kan være forbundet med radikalisering og ekstremisme. Den forebyggende indsats mod radikalisering bliver understøttet af det generelle SSP samarbejde.
Du kan finde link til hjælperedskabet og det generelle SSP samarbejde nederst på siden. 

Hvad skal vi have fokus på

I Aalborg Kommune skal vi fortsat have stor fokus på at forebygge radikalisering og ekstremisme. Vi skal, i fællesskab, sikre en tidlig opsporing af unge, der udviser bekymringstegn. Der er udarbejdet 2 actioncards til brug for hhv. borgere og kommunalt ansatte, samt for kommunalt ansatte ved behov for akut indsats i forbindelse med radikalisering.

Du kan finde link til de 2 actioncards på SSP og Trivsels hjemmeside

Tovholdere 

Bjarne Jensen, SSP-konsulent, Aalborg Kommune,
tlf. 9352 0071

Nuuradiin S. Hussein, SSP-konsulent, Aalborg Kommune, tlf. 2520 0318

Allan Krarup, INFO-hus koordinator, Nordjyllands Politi, tlf. 5179 2201

Lasse K. Nygaard, INFO-hus koordinator Nordjyllands Politi, tlf. 3045 4973

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)