Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Antiradikalisering

Antiradikalisering

I "Tryg Aalborg – en mere tryg kommune" har vi fokus på at forebygge antiradikalisering. Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har, via SSP, et tæt samarbejde om at skabe tryghed ved at forebygge, at unge radikaliseres.

Mål

Borgerne i Aalborg Kommune skal fortsat opleve en høj tryghed

Forebyggelse giver tryghed

Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har et særligt beredskab til forebyggelse af radikalisering blandt unge, der består af tre projekter, Dialogambassadørkorpset, Forældrekorpset og Mentorkorpset. Du kan finde link til ungeindsatserne nederst på siden. 

Hvad gør vi allerede på området

INFO-hus NJYL er et regionalt virtuelt hus, som skal tilbyde rådgivning til medarbejdere i kommunerne og hos politiet, som er bekymrede for personer, der udviser tegn på radikalisering og/eller ekstremisme. INFO-hus NJYL skal sikre, at medarbejdere i kommune og politi er informeret omkring radikalisering og ekstremisme. INFO-hus NJYL har ligeledes kontakt til, og er sparringspartner for politikredsens kommuner og lokalstationernes kontaktpersoner, som indgår i et såkaldt radikaliseringsnetværk.

INFO-hus Aalborg er en netværksgruppe, der består af SSP kontakt- og ressourcepersoner med særlig viden. Kontaktoplysninger til personerne er anført nedenfor. 

Hvad skal vi have fokus på

I Aalborg Kommune skal vi fortsat have stor fokus på at forebygge radikalisering og ekstremisme. Vi skal i fællesskab sikre en tidlig opsporing af unge, der udviser bekymringstegn. Der er udarbejdet 2 actioncards til brug for henholdsvis borgere og kommunalt ansatte, samt et for kommunalt ansatte, hvor der er behov for akut indsats i forbindelse med radikalisering.

Tovholdere

SSP-konsulent, Rikke Møller Larsen, Aalborg Kommune

SSP-konsulent, Sean Kollerup Revill, Aalborg Kommune

Jobcenterrådgiver Mette Brander, Aalborg Kommune

Info-hus koordinator Allan Krarup, Nordjyllands Politi

Info-hus koordinator Michael Handrup, Nordjyllands Politi

Politiassistent Christian Holm,  Nordjyllands Politi

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Den forebyggende indsats mod radikalisering bliver understøttet af det generelle SSP samarbejde i Aalborg, der blandt andet består af:

• SSP/Trivselsforum
• SSP+ (unge over 18 år)
• Udvidet SSP (fokus på de mest kriminelle unge)
• RUG (rådet for uheldige grupperinger)

Få yderligere oplysninger om ekstremisme og radikalisering på Socialstyrelsens hjemmeside

Aalborg Kommune

Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Nordjyllands Politis logo

Kontakt

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder i Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder ved Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen