Antiradikalisering

Mål: Borgerne i Aalborg Kommune skal fortsat opleve en høj tryghed

I "Tryg Aalborg – en mere tryg kommune" har vi fokus på at forebygge antiradikalisering. Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har, via SSP, et tæt samarbejde om at skabe tryghed ved at forebygge, at unge radikaliseres. 

Forebyggende giver tryghed

Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har et særligt beredskab til forebyggelse af radikalisering blandt unge, der består af tre projekter, Dialogambassadørkorpset, Forældrekorpset og Mentorkorpset. Du kan finde link til ungeindsatserne nederst på siden. 

Hvad gør vi allerede på området

INFO-hus NJYL er et regionalt virtuelt hus, som skal tilbyde rådgivning til medarbejdere i kommunerne og hos politiet, som er bekymrede for personer, der udviser tegn på radikalisering og/eller ekstremisme. INFO-hus NJYL skal sikre, at medarbejdere i kommune og politi er informeret omkring radikalisering og ekstremisme. INFO-hus NJYL har ligeledes kontakt til og er sparringspartner for politikredsens kommuner og lokalstationernes kontaktpersoner, som indgår i et såkaldt radikaliseringsnetværk.

INFO-hus Aalborg er en netværksgruppe, der består af SSP kontakt- og ressourcepersoner med særlig viden. Kontaktoplysninger til personerne er anført nedenfor. 

Hvad skal vi have fokus på

I Aalborg Kommune skal vi fortsat have stor fokus på at forebygge radikalisering og ekstremisme. Vi skal, i fællesskab, sikre en tidlig opsporing af unge, der udviser bekymringstegn. Der er udarbejdet 2 actioncards til brug for hhv. borgere og kommunalt ansatte, samt for kommunalt ansatte ved behov for akut indsats i forbindelse med radikalisering.

Tovholdere 

Rikke Møller Larsen, SSP-konsulent, Aalborg Kommune,
tlf. 9352 0065

Sean Kollerup Revill, SSP-konsulent, Aalborg Kommune,
tlf. 2520 0318

Mette Brander, Jobcenterrådgiver, Aalborg Kommune,
tlf. 2520 3560

Allan Krarup, INFO-hus koordinator, Nordjyllands Politi, tlf. 5179 2201, njyl-infohus@politi.dk

Christian Fuglsang Holm, INFO-hus koordinator Nordjyllands Politi, tlf. 3044 7223, njyl-infohus@politi.dk

Print alle punkter

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)