Tryghedsmåling

I ”Tryg Aalborg” bruger vi politiets Tryghedsindeks og målinger i de enkelte indsatser. Målingerne bruger vi til at følge udviklingen af trygheden i Aalborg Kommune.

Om Tryghedsindekset

Politiets Tryghedsindeks er blevet til i et samarbejde mellem Rigspolitiet og Danmarks Statistik. Tryghedsindekset er sammensat af to datakilder: Politiets opgørelser over anmeldelser og en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt borgere i Aalborg Kommune. Tilsammen fortæller Tryghedsindekset om borgernes tryghed i forhold til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i deres nabolag.

Sådan bruger vi Tryghedsindekset

Vi bruger Tryghedsindekset til at vurdere og få et billede af, hvordan trygheden er i kommunen.

Læs Tryghedsindekset her

 Læs Tryghedsindekset - metoderapport

Målinger på indsatser

Hver indsats i strategien "Tryg Aalborg" bliver fulgt løbende i forhold til udviklingen af tryghed. Det vil være forskelligt, hvordan der måles, alt efter hvilken indsats der er tale om. Målingerne udvikles undervejs i de enkelte indsatser.

Samlet set skal Tryghedsindekset og målinger i de enkelte indsatser vise udviklingen af trygheden i Aalborg Kommune. Det skal give os mulighed for at se, om de udvalgte indsatser virker, samtidig kan vi få en pejling på hvor og hvad vi skal rette fokus på, for at Aalborg Kommune forbliver en tryg kommune.

Drejebog til måling af tryghed i de enkelte indsatser i Tryg Aalborg

Del indhold