Strategi

Strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" er udviklet i et tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi. Der arbejdes med indsatserne i strategien i efteråret 2014 til udgangen af 2017. Strategien er blevet til efter et ønske om at skabe en fælles retning for trygheden i Aalborg Kommune.

Formål

Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi samarbejder om en strategi for tryghed. Vi vil udvikle samarbejdet og skabe en fælles retning for en mere tryg kommune. Samarbejde er det eneste, der flytter noget. Derfor er det, udover samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune vigtigt, at trygheden udvikles i et samarbejde med foreninger, frivillige, boligorganisationer mv.

Læs hele strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune"

Indsatserne

I "Tryg Aalborg" har vi valgt at prioritere følgende indsatser:

Formidling
Et trygt natteliv
En meningsfuld hverdag
Børn og unges trivsel og udvikling
Tryghedsvandringer
 

Hvorfor tryghed?

Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi ved, at tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker. Det er en menneskeret at kunne være tryg. Med strategien vil vi i fællesskab medvirke til at øge trygheden.

Fokus på tryghed

Tryghed har gennem mange år været et fokusområde hos Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi, hvor vi arbejder med tryghed i adskillige indsatser. Det lange seje træk er en vigtig forudsætning for, at Aalborg Kommune fortsat er en tryg kommune. Hos Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi er tryghed højt prioriteret, og "Tryg Aalborg" er et ekstra bidrag, der understøtter den generelle tryghedsindsats i kommunen.
Indsatserne i strategien og målemetoderne udvikles løbende og tilpasses udviklingen i tryghedssituationen.

 

Del indhold