Organisation

Projektorganisationen i strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" består af parter fra Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune.

Styregruppen for strategien består af Politiinspektør ved Nordjyllands Politi og Socialchef ved Aalborg Kommune.

Tovholdere består af én repræsentant fra Nordjyllands Politi og én repræsentant fra Aalborg Kommune. Tovholderne danner sammen med styregruppen en tovholdergruppe.

Planlægningsgruppe, der består af tovholdergruppen og herudover parter fra Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Landskabsforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen. Planlægningsgruppen består af indsatstovholdere og repræsentanter for samarbejdet i de enkelte prioriterede indsatser.

I arbejdet med strategien er der tilknyttet kommunikationsmedarbejdere fra Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune.

Del indhold