Tryg bydel

17. januar 2023
Vi har, i fællesskab med lokale aktører, fokus på at understøtte trygheden i bydelene, ved at sætte ind over for adfærd, der kan opleves som utryghedsskabende.

Nordjyllands Politi Med 2 Fra Cykelholdet

Tryghed kan opleves forskelligt fra menneske til menneske og fra bydel til bydel. Der kan være stor forskel på, hvad der i det enkelte bydel føles trygt eller utrygt, derfor at det vigtigt at indsatser tilpasses de oplevelser lokale aktører har i deres bydel. Her kan du læse om nogle af de tiltag der har været i samarbejdet i det seneste års tid.

Der har været afholdt kurser omkring it- sikkerhed for beboerne i flere boligorganisationer i Aalborg Øst, Vestbyen og Nørresundby.

Omkring 25 kvinder, der aldrig har lært at cykle, har gennemført et cykelkursus i Aalborg Øst og Løvvangen, så de, ud over motionen, nu har lettere ved at transportere sig på uddannelse eller job, ordne ærinder og evt. cykle med deres børn og færdes trygt i trafikken. Samarbejdspartnere bag cykelkurserne er FrivilligAalborg, Kvarterværkstedet, Øst i Centrum - Den Boligsociale Helhedsplan i Aalborg Øst, Den Boligsociale Helhedsplan i Løvvangen og Job- og Integration i Aalborg Kommune, som i fællesskab har udbudt gratis cykelkursus.
Udover FrivilligAalborg, der underviser, er der ligeledes frivillige, der bidrager med at være cykelmekanikere og praktiske hjælpere. SparNord Fonden, Kvarterværkstedet og FrivilligAalborg har bidraget med midler til at gennemføre kurset. Det er Tryg Aalborg, der bidrager ind i samarbejdet via undervisning fra en betjent fra Nordjyllands Politi, der underviser i færdselsregler for cyklister og uddeler reflekser, begge tiltag der understøtter trygheden.

Der har været afholdt møder mellem borgere, Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune på Svenstrupgård i forbindelse med en utryghed, der har været i forbindelse med indbrud.  Der har desuden været dialog med de lokale erhvervsdrivende i Svenstrup og Nordjyllands Politi har bidraget med råd og vejledning. Herudover har Nordjyllands Politi har haft øget patruljering i området for at understøtte trygheden.

Nordjyllands Politi har løbende indsatser i fællesskab med fritidscentrene vedrørende børn og unge, ligesom der er et tæt samarbejde med Helhedsplanerne omkring det kriminalitetsforebyggende arbejde i bydelene. Herudover har der været afholdt møde med flere boligorganisationer omkring utryghed i Nørresundby.

En del af at understøtte trygheden er at være synlig i forbindelse med arrangementer, derfor har Nordjyllands Politi deltaget i ”Fest og Farver” i Løvvangen og Sankt Hans i Aalborg SØ, dette er for at komme tæt på beboerne og understøtte trygheden.

Læs mere om samarbejdet i Tryg Bydel

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)