Status 2022: Forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

20. januar 2023
En ny handleplan for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, opmærksomhedsoplæg og tværgående team er nogle af de initiativer og indsatser, som har været iværksat for at borgerne i Aalborg Kommune fortsat skal opleve en høj grad af tryghed.

I 2022 blev en ny handleplan for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol vedtaget. Handleplanen skal bidrage til øget viden og dermed styrke grundlaget for handling, så de børn, unge og voksne, der har brug for det, får den nødvendige hjælp. En fælles forståelse sætter rammerne for, hvilke tegn den enkelte skal se efter, hvor der er en bekymring for en persons trivsel og udvikling.

Derudover skal handleplanen sikre, at der er synlighed på området, og at medarbejdere, civilsamfund og borgere i Aalborg Kommune ved, hvem de skal kontakte, hvis de er bekymrede. Derfor er et af initiativerne i handleplanen opmærksomhedsoplæg til fagprofessionelle. Fagprofessionelle med borgerkontakt kan være dem, der ser de første adfærdsændringer og bekymringstegn på æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Derfor er det vigtigt, at fagprofessionelle er godt klædt på til at identificere tegn på bekymrende adfærd, og føler sig trygge i at søge rådgivning, hvis de er bekymret for en borger. SSP-konsulenterne har i løbet af dette år afholdt flere opmærksomhedsoplæg, der sætter fokus på definitioner, bekymringstegn og rådgivningsmuligheder.

Skaerm Der Viser Et Oplaeg

Oplæg om sikkerhedskonsulent ordningen på uddannelsesinstitutioner

Sikkerhedskonsulenterne tilbyder rådgivning til fagpersoner og borgere i Region Nordjylland om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol og om genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold. Sikkerhedskonsulenterne der dækker Region Nordjylland, har det seneste år haft et særligt fokus på at gøre uddannelsesinstitutioner opmærksomme på den hjælp de tilbyder. Fagpersoner på uddannelsesinstitutioner er i kontakt med mange unge, og enkelte af disse unge kan opleve at blive udsat for negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter. Elevcoaches og studievejledere på Aalborg Kommunes ungdomsuddannelser er blandt andet nogle af dem, der har fået et oplæg fra sikkerhedskonsulenterne. I oplægget kom sikkerhedskonsulenterne ind på, hvilke adfærdsændringer og tegn som fagpersoner skulle være opmærksomme på, og hvordan de kan hjælpe når en fagperson på ungdomsuddannelserne møder en ung, som er udsat for negativ social kontrol. En af pointerne var, at de fagpersonerne altid var velkomne til at ringe for at få råd og vejledning, og det har flere benyttet sig af.

Tværgående team

I 2023 nedsættes, som en del af handleplanen for forebyggelse og håndtering af radikalisering og ekstremisme, et tværgående team som skal arbejde for at sikre en bedre koordinering af indsatsen i forhold til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Alle børn, unge og voksne uanset baggrund skal have lige muligheder for at udvikle sig til aktive, selvstændige og ligeværdige borgere i kommunen. Det tværgående team vil bestå af fagprofessionelle på tværs af fagområder, som skal arbejde mod at sikre en ensartet og koordineret indsats.

Læs mere om indsatsen negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)