Patientens Team

19. januar 2023
Tæt samarbejde mellem psykiatrien og kommuner giver færre tvangsindlæggelser i psykiatrien.

Ung Pige Der Sidder Paa Baenk Og Smiler

Psykiatrien i Region Nordjylland har sammen med fire nordjyske kommuner, herunder Aalborg Kommune, deltaget i et satspuljeprojekt i 2018 - 2021 om nedbringelse af tvang. Evalueringen viser, at indsatsen har medført færre indlæggelser og færre indlæggelser med tvang.

Antallet af mennesker, der bliver tvangsindlagt i psykiatrien, er steget gennem de sidste mange år. At blive indlagt med tvang har store omkostninger både for det enkelte menneske, som bliver indlagt mod sin vilje, og for samfundet. Målet med projektet har været at udvikle samarbejdet i Patientens Team målrettet sårbare grupper med en særlig risiko for at komme til at opleve endnu en tvangsforanstaltning i Psykiatrien. Midlet har været tidlig og forebyggende indsats via et tæt samarbejde i Patientens Team, og en fælles målsætning på tværs af sektorer om at nedbringe uhensigtsmæssige tvangsindlæggelser. Patienten har i høj grad været omdrejningspunktet i arbejdet, det samme har metoder, strukturer og læring på tværs.

Tovholdere og brobyggere

Psykiatrisocialrådgivere har været tovholdere og brobyggere i de enkelte teams sammen med en kommunal makker. Psykiatriens sygeplejersker, behandlere og læger har bidraget med sparring og et meget aktivt samarbejde i teamet.

Gode resultater med tværsektorielt samarbejde

Det har vist sig, at en investering i det tværsektorielle samarbejde, med afsatte ressourcer til tovholdere som sikrer et løbende samarbejde, tillige med de rette metoder i det tværsektorielle samarbejde rent faktisk virker. Projektet har vist rigtig gode resultater og er nået i mål med at nedbringe antallet af tvangsindlæggelser for de patienter, der har deltaget i projektet. Det har bidraget til en væsentlig understøttelse af den enkelte patients tryghed. I Psykiatrien i Region Nordjylland er antallet af tvangsindlæggelser faldet med 37,5% og der er cirka 30% færre indlæggelser uden tvang.

I Psykiatrien har faglig projektleder og psykiatrisocialrådgiver Ane Niss løftet en stor opgave med projektet. Det samme har mange dygtige behandlere, sygeplejersker, læger og psykiatrisocialrådgivere, kommunale samarbejdspartnere og ikke mindst patienter og pårørende. Psykiatrien står nu overfor at sikre, at de gode resultater og metoder implementeres fremadrettet.


Du kan læse mere om baggrunden her

Tæt samarbejde mellem regioner og kommuner giver færre tvangsindlæggelser i psykiatrien

Læs mere om arbejdet med Patientens Team

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)