Forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

21. november 2022
Oplæg omkring forebyggelse af radikalisering og ekstremisme samt negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

I Aalborg Kommune har vi udarbejdet to nye handleplaner med fokus på at forebygge radikalisering og ekstremisme samt negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter – så borgerne i Aalborg Kommune fortsat oplever en høj grad af tryghed.

Ved hjælp af handleplanerne skal vi sammen i kommunen sikre en tidlig, systematisk opsporing af børn og unge, der udviser bekymringstegn, da det kan have store konsekvenser for deres trivsel.
Fagprofessionelle med borgerkontakt vil ofte være nogle af de første til at se adfærdsændringer og bekymringstegn. Derfor er det afgørende, at fagprofessionelle er rustede til at identificere tegn på bekymrende adfærd og føler sig trygge i at søge rådgivning, og ved, hvor de skal henvende sig, hvis der er behov for handling.

Aalborg Kommune vil sikre, at fagprofessionelle har den nødvendige viden, ved at tilbyde faglige oplæg afholdt af SSP-konsulenterne Sean Kollerup Revill og Rikke Møller omkring forebyggelse af radikalisering og ekstremisme samt negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.
Oplæggene indeholder information omkring definition, bekymringstegn, vigtige samarbejdspartnere og actioncards. Derudover vil der selvfølgelig også være tid til spørgsmål og drøftelser undervejs i oplægget.
SSP-konsulenterne er allerede i fuld gang med at komme ud og holde oplæg. I efteråret 2022 har Sean blandt andet været forbi Sundhed og Kultur samt de forskellige familiegrupper og Specialgruppen.

Hvis I ønsker at få Sean eller Rikke ud og holde et oplæg, så tøv ikke med at kontakte Sean på tlf. 25 20 03 18 eller Rikke på tlf. 93 52 00 65 for mere information.

Mennesker Der Sidder Ved Moedebord

Læs mere om indsatserne på Tryg Aalborgs hjemmeside

Forebyggelse af radikalisering
Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)