Sikkerhed på havnefronten

01. juli 2022
Sikkerheden og trygheden på havnefronten får endnu et løft

Aalborgs Havnefront Om Aftenen

Flere nye termiske kameraer, 2 søgekameraer, 2 pissoirs, flere skilte samt endnu mere belysning er bevilget til opsætning på havnefronten. Dette for både at forebygge flere ulykker, men i høj grad også for at øge trygheden på og ved havnefronten.

De nye termiske kameraer og de 2 søgekameraer skal øge dækningsområdet langs kajkanten, således at skulle der ske en ulykke, så har Nordjyllands Beredskab bedre mulighed for at observere det, samt få sendt redning direkte til stedet.

De 2 pissoirs skal opstilles på strategiske steder ved havnefronten, så vi kan forebygge, at folk går ned til havnekanten for at lade vandet, og dermed kommer i risiko for at falde i vandet.

Der er opsat mere belysning under Limfjordsbroen, så rummet under broen er mere oplyst i de mørke timer. Samtidig er der opsat flere skilte ved Obels Kanal, så primært gående bedre kan se, at de møder en kajkant.

Yderligere er der foretaget en sikkerhedsgennemgang af havnefronten med et eksternt firma, for at få nye øjne på, om der er steder, hvor sikkerheden kan højnes endnu mere. Sikkerhedsgennemgangen resulterede i en rapport, der er udarbejdet af Tom Elmer Christensen fra FLID (Foreningen af lystbådehavne i Danmark). Der skrives i rapporten: Aalborg Kommune har en velforsynet havnefront med faste redningsstiger, lamper der lyser langs kajen pr. 20 m mellemrum og tovværk i vandoverfladen langs kajen. Rapporten anbefalede opsætning af flere redningsposter.

Her kan du læse mere om sikkerhed på havnefronten

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)