Sikker og tryg anvendelse af gasgrill og kulgrill/engangsgrill

04. juli 2022
Vær opmærksom og udvis forsigtighed, når du griller. Her får du nogle gode råd til at undgå, at du eller andre kommer galt af sted når der grilles – for din og andres sikkerhed og tryghed.

Mand Der Griller I Haven

Grill er sommer og hyggelige stunder udendørs. Men brug af grill kan også medføre brand eller personskade. Brandvæsenet rykker i snit hvert år ud til over 300 brande i Danmark forårsaget af grill, bål og bortkastet aske.Undersøg altid hvilke regler der gælder, før du benytter din grill, i f.eks. din bolig- eller grundejerforening og i din kommune. Der kan være regler, der forbyder eller begrænser brug af ild i eksempelvis tørre perioder, hvilket du kan tjekke på www.brandfare.dk

Gasgrill

Brande i forbindelse med brugen af gasgrill opstår typisk ved, at der er grillet for tæt på brændbart materiale eller ved antænding af selve gassen, eksempelvis ved lækage.

 • Tjek regulator og slange for utætheder inden du tager gasgrillen i brug
 • Grill kun udendørs, anvendelse af grill udvikler farlig kulilte, der ophobes, hvis den anvendes i et lukket rum.
 • Placer grillen i sikker afstand i til f.eks. tørre planter, hække, bygninger og andet, der kan brænde og vær samtidigt opmærksom på at stille din grill på et stabilt og ikke-brændbart underlag
 • Brug af gasgrill på altaner/terrasser Altanen eller terrassen skal have mindst 50 % åbne langsider for at det kan betegnes som værende udendørs (Sikkerhedsstyrelsens regler)
 • Hold øje med børn og kæledyr i nærheden af grillen, så de ikke kommer til skade
 • Undgå at grille, hvis det blæser meget eller er meget tørt
 • Ved pludselig opstået ild, luk for gastilførslen og luk låget på grillen
 • Efter brug, luk for gassen på regulatoren - eller afmonter regulatoren

Kulgrill

Brande i forbindelse med brugen af kulgrill opstår typisk ved, at der er grillet for tæt på brændbart materiale, forkert optænding eller hvis aske og gløder fra grillen ikke er slukket, når det bliver smidt ud.

 • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller
 • Grill kun udendørs En grill udvikler farlig kulilte, der ophobes, hvis den antændes i et lukket rum. 
 • Altanen eller terrassen skal have mindst én åben langside
 • Hav altid vand i nærheden 
 • Placer grillen i sikker afstand og på et stabilt underlag Du skal placere din grill i sikker afstand til f.eks. tørre planter, hække, bygninger og andet, der kan brænde. Vær samtidigt opmærksom på at stille din grill på et stabilt og ikke-brændbart underlag
 • Hold øje med børn og kæledyr i nærheden af grillen, så de ikke kommer til skade
 • Undgå at grille, hvis det blæser meget eller er meget tørt 
 • Rester af aske og kul skal være helt kolde, før du smider dem ud Det kan tage over et døgn, før asken og kulresterne er kolde, og der ikke er gløder tilbage
 • Husk at tjek, at alt er slukket, når du er færdig med at grille

Engangsgrill

 • Efter brug, skal du altid hælde vand over engangsgrillen og hvor den har stået
 • Tag engangsgrillen med dig og tjek, at alt er slukket og afkølet i området, hvor du har grillet
 • Grav aldrig en engangsgrill ned i sandet på stranden – andre ved ikke, at den er der og kan få slemme forbrændinger

 Vis hensyn når du griller.

Ring 1-1-2 ved brand som du ikke selv kan slukke

Læs mere og se filmene om sikkerhed ved anvendelse af gas- og kulgrill på Brandsikker Bolig (Beredskabsstyrelsen, TrygFonden, Kommunernes Landsforening og Danske Beredskaber) hjemmeside 

Brandsikker Bolig

Rigtig god sommer

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)