Udsatte i byens rum og pladser

07. juni 2022
Trygge og mangfoldige byrum og dialogmøder

Årlige dialogmøder i Kærby skaber tryghed

Sommer I Skurbyen i Aalborg

Sommer i skurbyen

På Forchhammersvej i Kærby ligger Kirkens Korshærs Herberg. Herberget tilbyder midlertidig overnatning til hjemløse borgere. På Stenosvej et par gader derfra holder Skurbyen til. Skurbyen, der også drives af Kirkens Korshær, rummer seks små boliger til socialt udsatte borgere.

I marts var Aalborg Kommune i fællesskab med Kirkens Korshær og Nordjyllands Politi værter for det årlige dialogmøde med Kærbys beboerforening og samråd. Mødet blev holdt på Plejehjemmet Birkebo, der er nabo til Herberget, og formålet var at understøtte god sameksistens og tryghed blandt alle Kærbys beboere.

Under mødet gjorde Kirkens Korshær status i forhold til det sidste år på Herberget og i Skurbyen. Der blev i den forbindelse fortalt om den gode kommunikation med naboerne til de to steder og om det gode, konfliktnedtrappende samarbejde med politiet.

Herefter orienterede Aalborg Kommune kort om en ny, national hjemløsereform og om den aktuelle indsats i Aalborgs byrum, og politiet fremlagde lidt statistik i forhold til den registrerede kriminalitet i Kærby. Statistikken viste, at der i løbet af det sidste halve år ikke er registreret mere kriminalitet i kvarteret end i andre, sammenlignelige, Aalborgbydele. Denne tendens har heldigvis gjort sig gældende i flere år.

Endelig fortalte de fremmødte beboere om deres oplevelser af at være naboer til Herberget og Skurbyen. Overordnet gav beboerne udtryk for, at der har været forholdsvist roligt og trygt i Kærby i løbet af det sidste år, og at samarbejdet med Kirkens Korshær om netop at skabe tryghed har været rigtigt fint.

Det næste dialogmøde er sat til foråret 2023

Trygge og mangfoldige byrum i Aalborgs Midtby

Louise Plads Med Borde Og Baenke i Aalborg

Louise Plads med de ekstra bord-bænkesæt en tidlig morgen i maj

En vigtig del af den indsats, som Gadeteamet fra Aalborg Kommune udfører, er at medvirke til at skabe tryghed og fredelig sameksistens i Aalborgs byrum. Dette sker typisk i samarbejde med politi, erhvervsdrivende, naboer, socialt udsatte og NGO’ere fra det lokale udsatteområde.

I forhold til denne del af Gadeteamets indsats vil der i løbet af sommeren 2022 være et særligt fokus på Aalborg Midtby. Teamet har allerede nu udpeget en række byrum som særlige hot-spots for perioden og er godt i gang med indsatsen.

Et hot-spot er området omkring JF Kennedys Plads, hvor Gadeteamet har arbejdet intenst gennem længere tid for at understøtte tryghed og mangfoldighed. Aktuelt foregår teamets indsats især foran banegårdsbygningen og ved Hellestedet i Kildeparken, der er en slags frirum for byens socialt udsatte borgere over 18 år.  

I løbet af sommeren vil indsatsen foran banegårdsbygningen især handle om at motivere de udsatte borgere, der opholder sig ved elevatorskakten og trappen, til i stedet at sprede sig ud i mindre, og mere rolige grupper i hele Midtbyen. Et af de steder, hvor borgere motiveres til at tage ophold, er Hellestedet i Kildeparken.

Gadeteamet samarbejder tæt og godt med både politi og et par lokale NGO’ere om denne motiverende indsats. Frelsens Hær opsøger således Hellestedet et par gange ugentligt med en kaffevogn, og Kofoeds Skoles bypedeller hjælper med at holde stedet pænt og ordentligt.

Samtidig vil Gadeteamets indsats i området omkring JF Kennedys Plads i høj grad også handle om at skabe tryghed og forståelse gennem dialog og brobygning. Gennem hele sommeren vil teamets byrumsmedarbejder derfor løbende arbejde på at opsøge, og understøtte en god dialog mellem de mange borgere, der bor, arbejder og opholder sig i området.

Et andet hot-spot i Aalborg Midtby, hvor Gadeteamet vil gøre en særlig indsats i sommeren 2002, er området omkring Café Parasollen. Cafeen, der er et værested for socialt udsatte borgere, er placeret på hjørnet af Boulevarden og Danmarksgade.

Når Café Parasollen er åben, opholder der sig næsten altid en mindre gruppe af gæster lige uden for stedet. Nogle er for eksempel på vej til og fra cafeen. Andre sætter sig ud på en bænk for at nyde en smøg og følge med i byens liv. Hidtil har dette fungeret fint og nogenlunde fredeligt med god støtte fra stedets personale og samarbejdspartnere.

Inden for den senere tid er gruppen uden for Café Parasollen imidlertid vokset. Gruppen er derfor begyndt at fylde lidt for meget i gadebilledet og være til gene for forbipasserende og naboer. For at undgå konflikter og utryghed og i stedet understøtte den fredelige sameksistens, der normalt er i området, vil Gadeteamet og Café Parasollen derfor foretage en fælles, forebyggende indsats i løbet af sommeren. Indsatsen vil selvfølgelig foregå lige omkring cafeen, men også på andre steder i området, hvor der aktuelt vil være behov.  

Den fælles indsats vil i høj grad være borgerinddragende og handle om at bygge bro og skabe forståelse mellem de borgergrupper, som bruger området. Samtidig vil den handle om at motivere de socialt udsatte borgere, der opholder sig foran Café Parasollen, til at sprede sig i små grupper rundt om i byen. Det kan for eksempel være ved at understøtte, at en mindre gruppe tager ophold på Louise Plads, hvor Aalborg Kommune lige har opsat ekstra bord-bænkesæt.

Indsatsen vil være forankret ved Gadeteamets byrumsmedarbejder og en medarbejder fra Café Parasollen. Ud over sit arbejde i cafeen vil sidstnævnte i sommerperioden arbejde som aktivitetsmedarbejder i området 15 timer ugentligt.  

Læs mere om arbejdet med indsatser for socialt udsatte i byens rum og pladser

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)