Arbejdet med at gøre Aalborg tryggere fortsætter

21. juni 2022
To tragiske begivenheder, hvor to unge mistede livet i Aalborgs natteliv, gjorde Tryg Aalborg-samarbejdet kendt blandt borgere i kommunen. De færreste ved dog, at det forstærkede samarbejde mellem Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland har eksisteret i otte år.

Og derfor var det tid til både at gøre status på de helt aktuelle udfordringer og kigge på det langsigtede arbejde, da byrådet d. 20. juni drøftede Tryg Aalborg samarbejdet.

I forhold til de aktuelle hændelser i nattelivet kommer der nu en række nye initiativer, som iværksættes på tværs af kommunens forvaltninger, Nordjyllands Politi, aktørerne i nattelivet og frivillige aktører.

Sikkerheden på havnefronten øges blandt andet gennem opsætning af flere termiske kameraer, der kan spotte om nogen er faldet i vandet. Der opsættes pissoirs, så færre fristes til at stille sig op ude ved kajkanten. Der vil blive kigget på at øge antallet af natbusser og etableret safezones, hvor man trygt kan vente på at blive hentet. En del af det er en kampagne, hvor unge opfordres til at feste sammen, når de går i byen.

"Det at skabe tryghed er et fælles ansvar. Der er ingen tvivl om, at vi sammen med politiet og branchens forskellige aktører kan arbejde med at øge sikkerheden omkring det at gå i byen i Aalborg. Men taler vi om kulturen, når vi går i byen, så vi skal vi jo ud og i kontakt med de unge selv", fortæller Rådmand Nuuradiin S. Hussein, Job og Velfærd.
 Indvielse Af Naerpolitistation Paa Groenlands Torv I Aalborg

Lokal tryghed er vigtigt. Rådmand Nuuradiin S. Hussein og Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen indvier nærpolitistation på Grønlands Torv. 

Selv om tryghed i nattelivet fylder meget i mediebilledet, så er det i virkeligheden kun et ud af hele 15 indsatsområder, som Tryg Aalborg arbejder med, fortæller politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, Nordjyllands Politi.

"Vi skal alle skal føle os trygge uanset, hvor vi bor og færdes. Det er vigtigt. Derfor kommer vi gerne fra politiet og kommunen ud og ser på, hvordan vi øger trygheden lokalt. For eksempel har vi haft to tryghedsvandringer sammen med folk fra lokalsamfundet i Svenstrup og Nørre Uttrup. At styrke trygheden for alle borgere kræver, at vi sætter ind på flere områder i et bredt samarbejde over lang tid - og dét er Tryg Aalborg med til at sikre."

Det hører netop til billedet af Aalborg Kommune, at borgerne generelt opfatter det som en tryg kommune at bo i.

"Mange undersøgelser peger på, at vi har en tryg kommune. Vi ser f.eks. at ungdomskriminalitet er den laveste blandt de 6 største byer i Danmark. Vi har ikke såkaldte udsatte boligområder i vores kommune. Det kommer ikke af sig selv, men er takket være et bredt samarbejde mellem kommune, politi og civilsamfund," understreger rådmand Nuuradiin S. Hussein.  

Regionsraadsformand Mads DuedahlRegionsrådsformand Mads Duedahl  (Foto: Region Nordjylland) 

Tryg Aalborg er en bred vifte, der dækker lige fra trafiksikkerhed, tryg digital by, til forebyggelse af ekstremisme og negativ social kontrol. Også i forhold til at sikre, at borgere med psykiske lidelser ikke tabes på gulvet spiller Tryg Aalborg en vigtigt rolle.

"Noget af det, som vi i fællesskab arbejder på, er at tage bedre hånd om borgerne, når de udskrives fra Psykiatrien. Her lægger vi i dag sammen med borgeren selv og kommunen en holdbar plan for, hvad der skal ske fremadrettet. Vi er samtidig blevet bedre til at få flere videre i job eller uddannelse. Det skaber tryghed for den enkelte og for dem omkring borgeren," siger Regionsrådsformand i Region Nordjylland, Mads Duedahl.

Tryg Aalborg-samarbejdet er også internationalt kendt. Således var Aalborg Kommune sidste år vært for Safe Cities Samarbejdet, hvor 19 nordiske kommuner arbejder sammen om at udveksle ideer til at øge trygheden og forebygge ekstremisme.

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)