Unges fritidsaktiviteter sættes i værk - tæt på, hvor de bor

10. maj 2022
Hvordan giver vi de unge ejerskab til en mere aktiv fritid og dermed en mere tryg ungdom? Projekt Fælles om Ungelivet i Aalborg Kommune undersøger, om svaret er at gøre dem til medskabere af deres egne fritidsaktiviteter.

Mange forældre oplever, at børnene elsker at gå til alt muligt, mens de er små.  De glæder sig til den dag i ugen, hvor de skal af sted til spejder eller fodbold - eller til gymnastik og spæne rundt i salen, inden gymnastiklederen kalder til orden, og fortæller om den første sjove leg eller øvelse.

Men når børnene bliver store og nærmer sig ungdomslivet, sker der ofte det, at entusiasmen daler. Mange stopper med deres fritidsaktiviteter. Fælles om Ungelivet i Aalborg forsøger at engagere unge, og dermed skabe rammerne for, at flere unge bliver og forbliver i organiserede fritidsaktiviteter. 

De unges egne svar

Pilotprojektet gennemføres i Aalborg Kommune i fem områder. Første fase handler om at få svar på spørgsmålet: Hvad vil de unge gerne lave sammen med andre unge, udenfor skoletiden? Hvem kender svaret bedre end de unge selv? Spørgsmålet bliver rettet til eleverne i 7. og 9. klasse på de fem skoler, der hører til skoledistrikterne. De udfylder et spørgeskema som Fælles om Ungelivet bruger som udgangspunkt for en profil over, hvad de unge i netop det her lokalområde ønsker sig.

Herefter går to af projektets parthavere – Ung Aalborg og det lokale fritidscenter – i gang med at planlægge "smagsprøver" på nogle af de aktiviteter som flest unge har ønsket sig. Målet er at få indkredset, endnu mere præcist, hvad der antænder motivation og glæde hos de unge.  En glæde, der er stærk nok til at få dem til at melde sig til en given fritidsaktivitet, hvis den bliver udbudt i deres nærområde.

Et konkret forløb

De første elever, der er blevet spurgt, går i 7. og 9. klasse på Højvangskolen i Svenstrup. Deres ønsker til fritidsaktiviteter er samlet ind og "kondenseret" til boder med fem forskellige aktiviteter som de kunne høre mere om på Fritidscenter Højvang, der er placeret lige ved skolen i Svenstrup.

Boderne holdt åben på en bestemt skoledag, hvor alle elever fra Højvangskolens udskolingsklasser kom forbi. Nogle klasser om formiddagen – og de andre om eftermiddagen.

De unge kunne surfe rundt mellem boderne og høre om f.eks. motocross, friluftsliv og gaming. Leder af Fritidscenter Højvang, Pedja Jovetic, oplevede dagen som et løft til både de unge og til fritidscenteret.

”Det virkede rigtig godt at få de unge forbi i skoletiden. Det gjorde, at vi fik alle med, og at det blev en fælles klasseoplevelse at gå rundt mellem boderne og høre om de forskellige aktiviteter”, siger fritidscenterlederen.

Han ser dagen med boderne som et link mellem fritidscentret og de unge i Svenstrup-området.

”De har alle sammen været inde vores hus, og jeg tror, at det gør det lettere for dem at komme igen. Enten i vores ungdomsklub, hvor det er gratis at være medlem, eller som deltager i en af de aktiviteter, der får base hos os – som udløber af det her projekt.”

Drenge Der Sidder I Et Gaming Rum

De unge kunne høre om forskellige fritidsaktiviteter, da de besøgte Fritidscenter Højvang i Svenstrup. Fx om gaming.

Sæt i gang

I Svenstrup, der som nævnt er længst i processen, er der nu sat gaming på plakaten på Fritidscenter Højvang, også med turneringer, som har været et af de unges ønsker.

Ung Aalborg, der stod for boden med friluftsliv, er klar en med en plan for friluftsaktiviteter som de unge kan melde sig til.

Snart bliver der udbudt et hold i basket – og efter sommerferien bliver der en foreningsdag på Fritidscenter Højvang, hvor Svenstrup-områdets organiserede foreninger indenfor f.eks. idræt, spejder og rollespil inviterer alle unge til at prøve deres aktiviteter.

”Foreningsdagen er et tilbud til alle unge i vores område, også dem der har forladt folkeskolen. Det handler om at vise dem alt det forskellige, de kan lave sammen. Hvad enten de er til sport eller rollespil eller noget helt tredje. Unge vil først og fremmest gerne være sammen med hinanden – og vores ambition er at give dem lyst til at lave noget sammen, som er med til at give en sjov og samtidig en tryg ungdom,” slutter Pedja Jovetic. 

Faktaboks

Projekt Fælles om Ungelivet trækker på erfaringer fra Island, hvor det er lykkedes at nedbringe unges forbrug af alkohol og cigaretter markant. Bl.a. ved at arbejde med forældre involvering og voksen involvering generelt og direkte dialog med de unge.

Projektet involverer fem danske kommuner: Aalborg, Silkeborg, Odder, Sorø og Gentofte Kommune.

Fælles om Ungelivet realiseres i fem skoledistrikter i Aalborg Kommune: Højvangskolen, Gandrup skole, Vodskov skole, Gl. Hasseris skole og Vejgaard Østre skole samt kommunens ungdomsuddannelser.

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)