Skumle tunneller ved Nr. Uttrup Skole forvandles til tryg og sikker skolevej

30. maj 2022
Som led i et større projekt med at gøre skolevejen til Nr. Uttrup Skole mere tryg og sikker udføres et spændende kunstprojekt af eleverne i 3.-7. klasse i samarbejde med multikunstneren Jonny Hefty. Det sker i tunnellerne under Hjørringvej og Sundsholmen fra tirsdag 31. maj kl. 10.00 og ugen ud i skoletiden.

Tunnel Ved Nr Uttrup Skole

De to tunneller bruges af børnene hver dag, når de går eller cykler på vej til og fra skole. Men børnene og deres forældre har givet udtryk for, at tunnellerne er mørke og utrygge at færdes i - og både elever og forældre bruger ord som "uhyggelige" og "skumle". Det skal der nu gøres noget ved, og derfor skal eleverne i samarbejde med Jonny Hefty udsmykke de to tunneller omkring skolen. 

Jan Nymark Thaysen, Rådmand i By og Land, glæder sig over, at børnene nu får en mere tryg og smukkere vej til skole:

 "Arbejdet med at udvikle sikre skoleveje står højt på vores dagsorden. Tunnellerne er jo blandt andet til for, at eleverne kan komme sikkert i skole, uden at skal krydse en større vej. Men det hjælper ikke meget, hvis eleverne ligefrem fravælger tunnellerne og dermed den sikre skolevej, fordi de er utrygge ved at passere igennem dem. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi i samarbejde med både børn, forældre og skoleledelsen på Nr. Uttrup Skole har fundet frem til en god og kreativ løsning, der gør vejen til skolen mere tryg".

Glæden deles med Tina Møller Nielsen, der er skoleleder på Nr. Uttrup Skole:

"Som skole er det vigtigt, at elever og forældre føler sig tryg ved at færdes i nærområdet. At have eleverne med i et projekt omkring udsmykning af tunnellerne giver ejerskab, og hele fællesskabsfølelsen gennem processen har stor værdi. Elevrådet har været med i hele processen, og det er meningsskabende at se resultatet af hele processen.Som skole glæder vi os over, at udsmykningen af tunnellerne er bare en af flere forbedringer vi får i forbindelse med arbejdet med en tryg og sikker skolevej." 

Aalborg Kommune støtter projektet og sætter samtidig ny belysning op i begge tunneller. Udsmykningen af tunnellerne er blot et tiltag, blandt flere, der skal gøre skolevejen mere tryg og gøre det attraktivt at færdes til skole på cykel eller til fods.

Børn og unge er med 

Aalborg Kommune arbejder på at blive godkendt som Børnevenlig Kommune. En del af dét, består i at lytte og inddrage børnene. Her har vi især lyttet til, hvordan børnene opfatter deres skolevej, og elevrådet har spillet en særlig rolle ift. dialogen omkring skolevejen og hvor der er forbedringspotentialer.
Elevinddragelse har været en vigtig del af arbejdet og børnene har haft mange gode input til at forbedre trafikken omkring skolen og færdes der jo dagligt - så de er de perfekte trafikeksperter. Samtidigt inddrager projektet også forældrene, da de jo spiller en afgørende rolle i børnenes transportmiddelvalg.

Vi har blandt andet været på tryghedsvandring, for at snakke om utrygge steder som både elever og forældre har peget på ved skolen. Og så har vi har talt om adfærd og gode vaner.  

Fakta:

  • Hvert år udpeges to skoler som såkaldte "Skolecases". Her går vi i dybden med at analysere trafikken omkring de udvalgte skoler, vi involverer skoleledelse, elever og forældre ift. at udpege utrygge punkter og igangsætte forskellige handlinger, der kan gøre skolevejen mere tryg.
  • Ud over at lave fysiske ændringer ved skolerne, har vi også fokus på den gode adfærd omkring skolen. Vi vil gerne have, at så mange som muligt vælger at transportere sig aktivt til skole, ved fx at cykle eller gå, og samtidigt vil vi gerne have, at de forældre, der afleverer i bil, udviser hensyn. 
  • Projektet har et årligt budget på 1,25 mio. kr., der dækker dels analysearbejde, fysiske tiltag og adfærdstiltag på de to skolecases, der igangsættes årligt. 
  • Projektet er et samarbejde mellem By og Land samt Børn og Unge.  
  • Aalborg Kommune er med i projektet Børnevenlig Kommune, der sætter fokus på at inddrage børn og give dem medbestemmelse i beslutninger der påvirker deres hverdag.
  • Udover Nørre Uttrup skole er Vester Mariendal Skole, Mellervangskolen og Højvangsskolen også skolecases.   
Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)