Skolen skal have PLADS TIL ALLE

19. april 2022
Aalborg Fælleselevråds bestyrelse står bag en Diversitetsdag, der skal modvirke diskrimination og sprede viden om bl.a. køn, identitet og seksualitet.
Datoen er fredag 22. april – og målet er at gøre skolen til et godt sted at være og at lære. For alle elever i Aalborg kommune.

”Viden om vores forskelligheder kan medvirke til, at vi forstår hin­anden bedre og skaber plads til alle.”

Citatet herover er fra en invitation, som alle udskolingselever på Aalborg Kommunes folkeskoler har fået til en Diversitetsdag, fredag 22. april. En dag, hvor eleverne skal hjælpe hinanden med at formulere anbefalinger til en mere inkluderende skole, der modvirker gruppering, kategorisering og mytedannelse om dem, der er anderledes end dig selv.

Afsenderen er Aalborg Fælleselevråds bestyrelse, der hvert skoleår vælger et tema ud fra forudgående dialog med det samlede fælleselevråd om, hvad der optager eleverne på Aalborg Kommunes skoler. Temaet i dette skoleår er PLADS TIL ALLE – og de syv rådsmedlemmer har i en skriftlig begrundelse sat ord på, hvad det dækker over:

 ”Folkeskoleelevers trivsel socialt påvirker også deres læring, og omvendt. For at få plads til alle skal man sige nej til diskrimination og fjerne tabuet i forhold til blandt andet LGBTQ+-diskrimination, racisme eller andet, men også bare, at der er et bedre bånd mellem skole og hjem, så man ikke føler sig alene og kan fortælle voksne ens problemer og blive glad for at komme i skole.”

Unge Menensker Der Sidder Paa Skateboard Rampe

De syv medlemmer af Aalborg Fællesråds bestyrelse står bag Diversitetsdagen fredag den 22. april.

Slut med pige- og drengeregler

Diversitetsdagen har et særligt fokus på den diskrimination, der er forbundet til LGBT+, køn, kønsnormer, seksualitet og kønsidentitet. Fælleselevrådet oplever, at både børn og voksne mangler viden om, hvordan kønsnormer kan diskriminere, og hvordan der kan arbejdes med at befri skolen fra pige- og drengeregler og gøre den mere kønsneutral og inkluderende.   

Programmet for Diversitetsdagen går i clinch med den manglende viden. Først med oplæg og workshop blandt udskolingselever, på Blok X i Karolinelund, og senere på dagen på Hovedbiblioteket, hvor de anbefalinger, som eleverne når frem til i Karolinelund, indgår som grundlag for en paneldebat. Her er der inviteret et panel bestående af elever, byrådsmedlemmer og medlemmer af Ungebyrådet, målrettet forældre, bedsteforældre, børn og unge.

Om aftenen mødes unge fra kommunens fritidscentre på Fritidscenter Gl. Kongevej, Nørresundby, for at afslutte Diversitetsdagen i selskab med Miss Privileze, der er uddannet folkeskolelærer, podcast-vært og drag-tivist – og fra Aalborg. Miss Privileze, der også hedder Michael, har selv været forperson for Fælleselevrådets bestyrelse i Aalborg Kommune, så han er på flere måder klædt godt på til opgaven.

Miss Privileze er med dagen igennem, i Karolinelund, på hovedbiblioteket og om aftenen på Fritidscenter Gl. Kongevej, som bidragyder til viden og debat om de spørgsmål, som Diversitetsdagen bringer frem.

Et opgør med grupper og kategorier

Rikke Hartmann, der er projektleder for Børnevenlig Kommune Aalborg Kommune, skolekonsulent og kontaktperson for Fælleselevrådets bestyrelse, er imponeret over bestyrelsens handlekraft.

”De syv medlemmer har – som repræsentanter for alle kommunens elever – opfanget, at kønsnormer er et vigtigt emne for skoleelever. De er gået i aktion og har skabt en Diversitetsdag, der skal hjælpe skolerne i Aalborg Kommune med at zoome ind på den diversitet, der handler om køn og seksualitet,” siger Rikke Hartmann.

Drenge- og pigeregler bliver et fokuspunkt – men samtidig har dagen et bredere perspektiv.

”Den kommer også til at handle om, hvordan vi alle sammen – børn, unge og voksne - kan insistere på at lære noget om hinanden i stedet for at danne os forestillinger om, hvordan de andre er. Hvordan vi kan holde op med at gruppere og inddele hinanden i kategorier, og i stedet rent faktisk blive klogere på hinanden, som en vej til mindre fremmedgørelse og utryghed”, siger Rikke Hartmann.

Børnevenlig kommune

Diversitetsdagen er opstået blandt eleverne selv. Det er deres ide og deres initiativ, der har skabt dagen – og den præmis matcher fuldstændig med intentionerne i projekt Børnevenlig Kommune, som Aalborg Kommune er med i.

Tina Sloth Heden Jensen er fritidscentrenes repræsentant i Børnevenlig Kommune og er også leder af Fritidscenter Gl. Kongevej, hvor Diversitetsdagen slutter med en aften for unge, med Miss Privileze dragshow og sjove konkurrencer.

”Det er en kerneværdi i Aalborg Kommunes fritidscentre, at børnenes og de unges stemmer skal høres og tages alvorligt. Diversitetsdagen er et fornemt eksempel på, at deres tanker og ideer kan føres ud i livet, med dem selv ved roret. Det kan lade sig gøre at give reel indflydelse til børn og unge – det er hele tilblivelsen af fredag 22. april et bevis på – og det giver troværdighed til vores bestræbelser på at være en Børnevenlig Kommune,” slutter Tina Sloth Heden Jensen.  

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)