Et trygt natteliv

23. marts 2022
Rådmand og politidirektør fik skarpe forslag fra kommunens unge til større tryghed i nattelivet.

Raadmand Nuuradiin Hussein Og Politidirektoer Anne Marie Roum Svendsen

Det kan være en god ide at etablere safe zones i nattelivet. Det er f.eks. steder, hvor man som ung trygt kan vente på bussen eller forældrene, når man skal hjem fra byen. Der kunne også være behov for at kigge på hele kulturen, der er i nattelivet, åbningstider og uddannelse af f.eks. dørmænd. Det var nogle af de mange forslag, der kom på bordet, da Aalborg Kommune og Nordjyllands politi i regi af Tryg Aalborg samarbejdet holdt dialogmøde med kommunens unge.

Rådmand Nuuradiin S. Hussein, Job og Velfærd bød sammen med Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen de unge velkommen til mødet. Baggrunden for mødet var efter de tragiske hændelser i nattelivet først og fremmest at høre de unges egen vurdering af, hvordan der kan skabes holdbare løsninger. Så selv om der umiddelbart ikke var mødt så mange unge op til mødet, som politi og kommune havde forventet, der var 17 unge, så kunne det bestemt ikke mærkes på dialogen. Fælles for dem alle var, at de havde noget på hjertet og kom med helt andre bud end dem, der tidligere har været på bordet.

Vold i de sene timer og behov for sikre zoner

En ung mand, der arbejder i nattelivet, fortalte om de ofte barske oplevelser, der kunne være i de sene nattetimer på hverdage, hvor der typisk ikke er dørmænd på arbejde. Flere pegede på gode erfaringer fra bl.a. Berlin, København og andre steder i forhold til at arbejde med et mere sikkert natteliv med bedre uddannet personale i form af bartendere,
dørmænd og floormanagers. Flere koncepter blev nævnt bl.a. Club Mafia, hvor grupper af unge er med til at forbygge diskrimination og overgreb i nattelivet.

Derudover pegede enkelte på, at en del af problemerne også handler om en giftig alkoholkultur og en giftigt scorekultur. Mange tror, at de i gaden kan købe sig fribillet til at te sig, som de vil. Der mangler nogle steder i Aalborg, hvor man som ung kan gå i byen med sænkede skuldre. Andre nævnte, at de var utrygge ved at skulle stå og vente på busser. De efterlyste en tryghedszone - hvor man kan vente på bus eller forældre. Så blev der spurgt ind til, om ikke tryg Aalborg i højere grad burde inddrage de unge i arbejdet.

Kommune og politi er klar

Rådmand Nuuradiin S. Hussein og Politidirektør Anne Marie Roum kvitterede for de mange indspil. De unges forslag vil nu indgå i arbejdet med et trygt natteliv. Man er også klar til at tage det med ind i bevillingsnævnet. Ingen af de to udstedte løfter, men noget som f.eks. safe zones ved busserne er måske enkelt at løse. De var heller ikke bange for at tage debatten om åbningstiderne, da det især er i de sene nattetimer, at meget af volden og
utrygheden finder sted.

Tryg Aalborg

Det var Center For Tværfaglig Forebyggelse, der dygtigt faciliterede aftenen. Der var på mødet også sat tid af til, at såvel kommune som politi gav en kort orientering om Tryg Aalborgs eksisterende arbejde i forhold til nattelivet og havnefronten. Bl.a. pegede Børne-og Familiechef Hanne Manata, Job og Velfærd på, at det er forståeligt, at alle er påvirket af de tragiske begivenheder, men at det også er vigtigt at huske på, at Aalborg generelt er en tryg kommune med den laveste kriminalitetsrate af de seks store kommuner.

Tryg Aalborg samarbejdet er netop skabt for at sikre, at sådan skal det blive ved med at være. Job og Velfærd er sammen med Nordjyllands Politi tovholder på samarbejdet, der dækker mange aspekter af at skabe en tryg kommune.

Læs mere om Tryg Aalborg samarbejdet her

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)