RUM´lighedsambassadører

24. august 2021
Danmarks første RUM´lighedsambassadører er udklækket i Aalborg.

Forleden dag deltog nøglepersoner fra Himmerland Boligforenings boligområder i Svenstrup/Godthåb, Vestbyen og Aalborg Øst i demensven-instruktørkursus. Det var Alzheimerforeningen, der stod for kurset, der omhandler faktuel viden om demens, redskaber til information, øvelser, kommunikation og anbefalinger. Det betyder at RUM´lighedsambassadørerne er ”klædt på” til at være med til at udbrede demensvenlighed der, hvor de bor og færdes. Det kan eks. være i den lokale strikkeklub, til træning, til fællesspisning eller på bestyrelsesmøder. RUM´lighedsambassadørerne kan helt konkret være med til at udbrede, at flere tager en nabo med demens under armen, når hun eks. har glemt, at det er tirsdag, hvor de plejer at strikke sammen, det gør at naboen med demens fortsat kan være en del af fællesskabet. Det samme gør sig gældende, når genboen med demens ikke kan finde hjem, her kan en anden beboer understøtte trygheden ved at være opmærksom og følge ham hjem. RUM´lighedsambassadørernes indsats kan være uvurderlig hjælp for deres nabo med demens.
 Billede af nye RUM´lighedsambassadører.JPG

Uddannelsen er en del af det arbejde, der har pågået i forhold til RUM´lighed i Himmerland Boligforenings boligområder i Svenstrup/Godthåb, Vestbyen og Aalborg Øst, bl.a. i fællesskab med pårørende, naboer, frivillige og nøglepersoner i lokalområdet, administrativt personale, driftspersonale og beboerkonsulenter i Himmerland Boligforening. Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune, v. Ældre og Sundhed, Ældre og Handicapforvaltningen og Center for Tværfaglig Forebyggelse, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Alzheimerforeningens samarbejder om tiltaget. Aalborg Kommune tilbyder på sigt partnerskab med flere boligorganisationer i Aalborg kommune omkring RUM’lighed – demensvenlige boligområder.

Demens i tal:

  • I Danmark lever 85-90.000 mennesker med en demenssygdom
  • Der er ca. 8.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år
  • Demens rammer oftest ældre personer, men man kan også få en demenssygdom fra 40-års alderen
  • 400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i familien
  • 6000 børn og unge i Danmark, har en forælder med demens

Demens kan ramme mennesker i mange forskellige faser af livet. Faktisk er nogle helt ned til 40 års alderen, når de bliver syge, det betyder, at ud over at ramme den der får en demenssygdom, påvirker det familier med børn i alle aldre og bedsteforældre med børn og børnebørn, arbejdspladser, venner, naboer m.v.

Læs om andre demensindsatser i Aalborg Kommune

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)