Byens rum og pladser

24. juni 2021
Det varme vejr giver aktivitet på byens pladser og rum. Aalborg Kommune er på vej med initiativer, der skal skabe bedre vilkår for fredelig sameksistens mellem udsatte, øvrige borgere og erhvervsdrivende.

Billede af Kildeparken i Aalborg.jpg

Den igangværende omdannelse af John F. Kennedys Plads har medført, at flere udsatte borgere tager ophold på andre af byens pladser. Blandt andet ved Slotsgade, Gabels Torv og Vejgaard Torv.

Hellestedet ved Medborgerhuset anvendes fortsat flittigt af byens udsatte borgere, mens hellestedet ved Kildeparken besøges mere sporadisk.

Der er fortsat en byrumsmedarbejder i Aalborg Kommunes Bo- og Gadeteam, der har til opgave at bygge bro og skabe dialog mellem socialt udsatte, erhvervsdrivende og naboer omkring de pladser og byrum, hvor de udsatte opholder sig. Byrumsmedarbejderen – og det øvrige Gadeteam - er dagligt i dialog med de udsatte borgere, der opholder sig på byens pladser.

Bo- og Gadeteamet har desuden indgået et samarbejde med en pensioneret betjent om, at han et par gange ugentligt er på byens pladser med henblik på at skabe øget tryghed – både for de udsatte og øvrige borgere, der færdes i byen. Konkret vil han være i kontakt og dialog med de udsatte samt bidrage til at dæmpe konflikter.

Hen over sommeren vil der blive igangsat en række initiativer, der kan være med til at skabe oplevelsen af mere tryghed for både udsatte og det omgivende samfund på de pladser og byrum, hvor de udsatte opholder sig.

På tapetet er blandt andet pop-up arrangementer, hvor udsatte borgere, naboer og erhvervsdrivende kan mødes. Intentionen med arrangementerne er at øge kendskabet og forståelsen for de udsatte i byrummene og på den måde give bedre vilkår for fredelig sameksistens.

Der arbejdes desuden på åbent hus arrangementer på enkelte af byens væresteder.  

Bo- og Gadeteamet vil hen over sommeren sørge for, at der bliver bragt vand og sodavand ud til udsatte borgere, der opholder sig på hellestederne og byens pladser. 

Læs mere om arbejdet med socialt udsatte i byens rum og pladser 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)