Tilbud om nye former for fællesskaber blandt ældre beboere i Aalborg Øst og Nørresundby

23. april 2021
Ældre beboere har nu mulighed for at deltage i ”Sig hej til din nabo”

Efter et år, som for mange har været præget af uvished og udelukkelse fra fysiske fællesskaber, indbyder ”Sig hej til din nabo” ældre beboere til at deltage i en række arrangementer.

Initiativet bliver tilpasset corona pandemiens rammer, som har gjort det nødvendigt at tænke i nye måder at være sammen på for at forebygge ensomhed og isolation samtidig med at trygheden fortsat understøttes. Projektet skal understøtte engagement blandt seniorer, og fra april 2021 og året ud skal arrangementer som f.eks. håndholdte IT-indsatser, koncerter imellem blokkene, altanbingo, fælles spisearrangementer og udendørs skakturneringer hjælpe ældre ud af ensomhed og isolation.

Billede Af Aeldre Mand Der Spiller Skak

Projektmedarbejder Mette Christensen forklarer: ”Med "Sig hej til din nabo" ønsker vi at medvirke til, at de ældre i vores boligområder føler sig mindre ensomme og lever mindre isolerede ved at have fokus på lokale fællesskaber”.

Projektet består af to spor: Støtte til at bevæge sig online og sociale aktiviteter. Projektmedarbejder Mette Christensen håber, at initiativet kan bidrage til at åbne nye muligheder og motivere ældre beboere til at deltage i fællesskaberne.  Hun udtaler: ”Jeg håber, at de brede samarbejder omkring den ældre målgruppe kan skabe fokus på muligheder og potentialer i foreningslivet, blandt lokale aktører og hos samarbejdspartnere. Visionen er at skabe grobund for sociale fællesskaber, som også kommer til at trives på den anden side af pandemien.”

”Sig hej til din nabo” er blevet til i tæt samarbejde med Aalborg Kommune og Ældre Sagen. Målet er at sikre, at flere ældre kan tilgå sociale fællesskaber online og dermed giver mulighed for tæt kontakt med familie og venner, indtil situationen igen muliggør flere fysiske sammenkomster.

Første online arrangement, som er i samarbejde med Dansk Skoleskak, løber af stablen allerede den 20. april 2021. Arrangementet giver unge såvel som ældre mulighed for at mødes og blive en del af et interessefællesskab.

”Sig hej til din nabo” er finansieret af BL’s pulje ”Vær Med”, som har til formål at bekæmpe ensomhed. Initiativet er et samarbejde mellem Alabu Bolig, Lejerbo og Himmerland Boligforenings boligsociale helhedsplan – ”Øst i Centrum” og Sundby-Hvorup Boligselskabs boligsociale helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby.

”Sig hej til din nabo” omfatter ældre beboere i 8 afdelinger og vil således skabe øget fokus på nye fællesskaber blandt beboerne. ”Sig hej til din nabo” administreres af Alabu Bolig og er et samarbejde mellem en lang række forskellige aktører, herunder Ældre Sagen, Dansk Skoleskak, Aalborg Kommune, Kulturhuset Trekanten, Lejerbo, Sundby-Hvorup Boligselskab samt Himmerland Boligforening.

For mere info kontakt venligst projektmedarbejder Mette Christensen på mobil 41707595 eller mailto:mch@alabubolig.dk

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)