Sikkerhedskonsulentordningen forankres

09. april 2021
Ny politisk aftale om bekæmpelse af negativ social kontrol afsætter midler til at forankre sikkerhedskonsulentordningen, og arbejdet med at skabe sikkerhed og tryghed for borgere, der er udsat for negativ social kontrol, fortsætter i Aalborg Kommune.

I forbindelse med dette års finanslovsforhandlinger er det blevet besluttet, at den nationale sikkerhedskonsulentordning permanentgøres. Aalborg Kommune fik i 2019 tilsagn til at etablere en kommunalt forankret koordinerende sikkerhedskonsulent i Region Nordjylland med henblik på at afprøve ordningen. Det er denne ordning, der nu forankres. Indsatsen tager udgangspunkt i, at der er et behov for, at børn og unge, der er udsat for negativ social kontrol eller en æresrelateret konflikt, får den rette rådgivning og hjælp til, hvordan han eller hun kan handle i situationen for at garantere sin egen sikkerhed og tryghed. Sikkerhedskonsulenten yder også rådgivning til fagprofessionelle i kommunen ift., hvordan de kan skabe sikkerhed for borgeren samt understøtte koordineringen mellem indsatser og aktører tilknyttet borgeren.

Billede Med Tekst Med Oplysning Om Sikkerhedskonsulent

Sikkerhedskonsulenten vil fortsat være forankret i Aalborg kommune, hvorfra man vil forsætte arbejdet med at understøtte borgere og fagpersoner i forbindelse med æresrelaterede problemstillinger

Læs mere om indsatsen mod negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)