Fra kriminalitet til beskæftigelse

23. april 2021
Vejen fra kriminalitet til beskæftigelse består af en række positive forandringer.

Kriminalitetstruede unge har behov for at se og forstå de små forandringer mod en mere tryg fremtid, som de gennemgår, og dette hjælper redskabet Ungestjernen med.

Billede Af Mand Der Ser Ud Over Fjorden

Et nyt hold af unge mødte i februar for første gang op i lejligheden tilknyttet indsatsen En Vej Ind, motiveret til at lægge kriminaliteten bag sig og for at komme i arbejde eller beskæftigelse. De unge skal de næste fire måneder, sammen med indsatsens mentor og ungekoordinator, arbejde med at tilegne sig en række kompetencer med henblik på at komme tættere på uddannelse eller beskæftigelse. De unge, der deltager i En Vej Ind, har ofte problemer, der udgør en barriere for, at de lykkes på en uddannelse eller i et arbejde. I løbet af indsatsen arbejder mentor og ungekoordinator målrettet med at styrke de unges sociale færdigheder, øge deres selvkontrol, skabe overblik over deres livssituation og afklare deres fremtidsmuligheder.

”Mit problem er, at jeg har lavet kriminalitet i så mange år, at jeg ikke ved, hvad jeg skal lave, hvis jeg ikke skal lave kriminalitet” – Ung i En Vej Ind.

Det kan være svært for de unge at se deres egen udvikling i løbet af indsatsen, men det hjælper redskabet Ungestjernen med.  Ungestjernen er et ressourceorienteret redskab, hvor den unge ved opstart, midtvejs og afslutningsvis scorer sig selv på en skala fra et til ti på forskellige parametre, såsom beskæftigelse, kriminalitet og økonomi. Ungestjernen danner et visuelt billede af de forandringer, der måtte være, hvilket er med til at skabe indsigt og forståelse for den unges egen udvikling. Ungestjernen anvendes også til at afklare den unges værdier, drømme og ønsker for fremtiden, samt hvilke styrker den unge har. En af de unge, der deltager i En Vej Ind forklarer, hvad det betyder for ham, at han visuelt kan se, hvordan han scorer i ungestjernen:

”Jeg troede faktisk, at det gik meget værre for mig end det egentlig gjorde. Det ændrede min opfattelse af mig selv, og at jeg så mig selv meget mere positivt. (…) Jeg kan rent faktisk se hvor det er henne, at jeg er blevet bedre til noget, og jeg kan gennem ungestjernen finde ud af, hvor jeg har brug for lidt ekstra hjælp. Vi kommer til at gå i dybden med de steder, hvor jeg har brug for hjælp, men også de steder, hvor jeg klarer mig godt” Ung i En Vej Ind.

Ungestjernen giver et klart billede af de små positive forandringer mod en mere ”normal hverdag”, som en af de unge selv udtrykker det, men også hvad den unge skal have forbedret for, at han eller hun kan nå sit mål.  

”I dialogen om ungestjernen kom der ting frem som jeg ikke engang selv havde tænkt på. Jeg ved eksempelvis ikke selv, hvordan eller hvad der skal til før jeg kan komme hen til mit mål. Men de (medarbejderne i En Vej Ind) deler det op i mindre mål, og det gør det nemmere for mig at overskue”.

Læs mere om indsatsen En Vej Ind 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)