Flere unge kvitter tobakken

13. april 2021
Andelen af danskere, der ryger, er faldet fra 20 til 18 procent på et år. Flere unge vælger at droppe cigaretterne. Det er særligt trygt, da rygning skader unge mere, end det skader voksne.

I 2020 røg 18 procent af danskerne dagligt eller lejlighedsvist, mens tallet i 2019 var 20 procent, viser ny undersøgelse, Danskernes Rygevaner, som Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen har gennemført. Det er en positiv udvikling, der ses i danskernes rygevaner, og det er særligt de unge, der har valgt at kvitte tobakken. Her er andelen, der ryger, faldet fra 26% i 2019 til 23% i 2020. De unge, der har valgt at kvitte tobakken, er primært dem, der røg dagligt, viser undersøgelsen. Daglig rygning blandt de 15-29-årige er faldet fra 13 procent til 10 procent på bare ét år.

Billede Af Rygning Forbudt Skilt

I Danmark dør 13.600 hvert år på grund af rygning, og hvert femte kræfttilfælde skyldes rygning. I Aalborg Kommune arbejder man gennem forebyggelsesseminarerne også med målet om, at andelen af unge, der ryger dagligt, skal falde. Den seneste ungeprofilundersøgelse (2019) viste, at 1% af eleverne i folkeskolen i Aalborg Kommune røg dagligt, mens tallet i 2015 var på 4 procent. 

Undersøgelsen Danskernes rygevaner viser, på trods af et positiv fald blandt unge, at hver femte mellem 15-29 år ryger. Det er problematisk, da undersøgelser konkluderer, at jo tidligere man begynder at ryge, desto større afhængighed udvikles der, hvilket gør det sværere at stoppe senere i livet. Børn og unges hjerner er endnu ikke færdigudviklet, hvilket gør dem særligt følsomme for nikotinens virkning.

”På trods af, at der i flere år er blevet færre unge, som ryger, kræver det fortsat et stort fokus på både at forebygge, at unge starter med at ryge, men også på, hvordan vi hurtigt og effektivt kan hjælpe de unge, der skulle være påbegyndt at ryge.” udtaler Denise Bakholm, Centerchef ved Center for Tværfaglig Forebyggelse.

Aalborg Kommune afvikler, på alle kommunens folkeskoler, forebyggelsesseminarer i 6. klasse og 8. klasse. I 6. klasse arbejdes der med øvelser, der har til formål at forebygge unges rygning.

Det er vigtigt, at så få unge som muligt begynder at ryge, og at de unge, som er begyndt, nemt kan få hjælp til at holde op igen. Center for Tværfaglig Forebyggelse tilbyder i samarbejde med Sundheds- og Kulturforvaltningen rygestopforløb til unge.

Læs mere om Aalborg Kommunes rygestop tilbud her

Kilder:

Forebyggelse af rygning blandt børn og unge - hvad virker?

Sundhedsstyrelsen - Færre danskere ryger

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)