Byens rum og pladser

08. april 2021
Vinteren og Covid-19 har - naturligt nok – gjort, at der har været forholdsvis stille på byens rum og pladser i 1. kvartal 2021.

Billede Af Groent Omraade I Aalborg

Vinteren og Covid-19 har - naturligt nok – gjort, at der har været forholdsvis stille på byens rum og pladser i 1. kvartal 2021. Der er dog også sket en hel masse da Kennedy´s Plads er ved at blive bygget om, og den nye busbane er ved at blive etableret. Det betyder, at det sted på pladsen, hvor der ofte har været mange borgere, er nedlagt og pladsen er ændret markant. Med ombygningen på Kennedy´s Plads bliver pladsen delt op i flere mindre ”rum” og der etableres et toilet.

Nu hvor foråret er på vej, har vi stort fokus på, hvordan Kennedy´s Plads vil blive anvendt fremadrettet, og om der er mere søgning hen mod hellestedet i Kildeparken. Der er stadig fokus på, at byens rum og pladser er for alle borgere, og at alle skal opleve og føle sig trygge.

Frederiks Torv er en anden plads i Midtbyen, som er under forandring. Der har i hele processen med ombygningen været en god dialog med Midtbyens Samråd, og det er forhåbningen, at Frederiks Torv fortsat vil være et byrum som alle anvender.
Der er desuden etableret et hellested bag ved Medborgerhuset, som anvendes flittigt, og det har betydet, at de tidligere udfordringer i Arkivhaven er løst.

Bo- og Gadeteamet i Center for Sociale Indsatser har stadig en medarbejder, der har et særligt fokus på Byens rum og pladser og den opsøgende dialog med erhvervsdrivende og øvrige borgere der bor i Midtbyen, så eventuelle problemer kan løses i opløbet. Vi ser frem til en god sommer, hvor alle byens borgere kan nyde byens rum og pladser.

Læs mere om arbejdet med socialt udsatte i byens rum og pladser 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)