Corona-tryghed i byens rum

17. marts 2021
I 2020 og første kvartal af 2021 har tryghedsindsatserne, som By- og Landskabsforvaltningen har bidraget til at løse, været med coronaberedskab som omdrejningspunkt.

Billede af skilt på Budolfi Plads, Aalborg vedr. forsamlingsforbud .png

Helt tilbage i foråret 2020 blev der lavet ordninger for opdeling af byens gå-gader, så folk kunne færdes trygt i gaderne med den behørige afstand.

Entreprenørenheden etablerede et vagtberedskab, som har været sat ind til at holde opsyn og guide befolkningen i forhold til forsamling og afstand, f.eks. i byens parker og pladser. Vagtberedskabet har også her under 2. nedlukning patruljeret i gå-gader, i parker og på byens åbne pladser, og befolkningen har taget rigtig godt imod dem. Det har haft en ”meget betryggende og måske endda præventiv virkning, at vide, at de var der”, siger en af byens borgere som vores kolleger fra Entreprenørenheden mødte på patrulje.

At Entreprenørenheden har spillet en helt særlig rolle i forbindelse med Aalborg Kommunes håndtering af Corona, det kommer vi ikke udenom. Det er også medarbejdere herfra, der har sikret, at adgangen til benyttelse af vores kirkegårde og kapeller har været tilrettelagt sikkert og efter reglerne, og har skabt rammer for, at borgerne kunne benytte disse faciliteter trygt.

Sidst, men ikke mindst, har Entreprenørenheden bidraget med medarbejdere til det beredskab, der lige nu bliver etableret i forhold til behovet for testere/podere på hele skoleområdet. De er nu under uddannelse, så de kan indtræde i nye funktioner og løse de nye opgaver, der er presserende behov for at få løst.

Her kan du læse om tryghedsvandringer i Aalborg Kommune

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)