Corona-stilhed på vejene i januar betyder få trafikulykker

22. marts 2021
Antallet af trafikulykker og trafikdræbte i Danmark i januar 2021 var langt under niveauet for samme måned de foregående år.

Billede af Vesterbro i Aalborgjpg

I januar måned sidste år mistede 18 personer livet i trafikken. I år er tallet nede på fem trafikdræbte i årets første måned. Det er samtidig markant lavere end niveauet i januar de foregående år. Samme tendens ses ved tilskadekomne i trafikken og trafikulykker generelt. Der er langt færre end i samme måned sidste år, hvilket er med til at understøtte sikkerheden og trygheden i trafikken.

Trafikoptællingerne fra januar 2021 for hele Danmark viser, at personbiltrafikken på vejene lå 31 procent under niveauet for samme periode i 2020. Transportminister Benny Engelbrecht udtaler: ”Der er meget få, der har mistet livet i trafikken i januar, og det er meget glædeligt, at der er så markant færre ulykker på vores veje. Det lave tal skyldes nok til dels den delvise corona-nedlukning af samfundet, og det er positivt, at den ekstra plads på vejene ikke ser ud til at have give flere ulykker med høj fart.”

Læs mere på Transportministeriets hjemmeside

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)