Tryghedsvandringer og Safe Space Task Force

09. oktober 2020
Arbejdet med den oplevede tryghed på tryghedsvandringer med Samrådene og i forbindelse med arbejdet i og omkring Karolinelund

I de forgangne måneder har der ikke været mulighed for at arbejde med tryghedsvandringer på ”gadeplan” grundet Covid-19. Men på det overordnede plan orienteres By- og Landskabsudvalget i denne måned om seneste status. Tryghedsvandringerne gennemføres, således at de i størst muligt omfang integreres i kerneopgaverne i de forskellige involverede forvaltninger. Det betyder, at et hul i vejen eksempelvis laves umiddelbart, når det kommer til forvaltningens kendskab, mens større strategiske greb omkring uhensigtsmæssig gadeadfærd eller større anlægsprojekter rapporteres ind til relevante fagpersoner til videre behandling.
 Billede af Karolinelund Park i Aalborg

I år har Tryg Aalborg også beskæftiget sig med den oplevede tryghed på anden vis, end de traditionelle tryghedsvandringer. I forbindelse med omdannelse af Karolinelund, har der i samarbejdet omkring Nordic Safe Cities været mulighed for at hente professionel sparring fra eksperter i andre Nordiske lande. Den 8. juni præsenterede vi vores case om Karolinelund for Nordic Safe Cities i samarbejde med landskabsarkitekterne SLA.

På denne  workshop fik  vi sat fokus på de overordnede problemstillinger og fik indblik i, hvilke redskaber, der kunne være relevante for planlægningen. Case området var en strækning fra Kildeparken til Karolinelund via Kennedys Plads.  For det videre forløb blev det besluttet at arbejde videre med Karolinelund, dette var ud fra et begrænset tidsperspektiv, samt at planlægningen af Karolinelund er i gang og Arkitekterne SLA arbejder med  Karolinelunden. Forberedelserne til workshoppen d. 24. – 25. september 2020 bestod i at udarbejde en bruger- og adfærdsanalyse af Karolinelund, der skulle give et bud på, hvor der fysisk opleves utryg adfærd.  Analysekortet skal bl.a. ses i sammenhæng med en registrering af lysforholdene, for at se, om der er sammenfald i placering af lys og uhensigtsmæssig opførelse.

Her kan du læse mere om tryghedsvandringer

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)