Ny model skal styrke forebyggelsen mod rekruttering til ekstremistiske miljøer

05. oktober 2020
Aalborg er en af de byer i Danmark, hvor borgere føler sig mest trygge. For at sikre, at borgerne fortsat kan føle sig trygge, skal vi i Aalborg Kommune stadig have fokus på at forebygge radikalisering og ekstremisme.

Aalborg Kommune har i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Rambøll og seks andre kommune arbejdet med at udvikle én samlet model for den forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder.

Billede af ung mand, der sidder foran mur med grafitti på

Radikalisering er risikoadfærd på lige fod med andre former for risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet. Vi skal i fællesskab systematisk sikre, at vi får øje på unge, der udviser bekymringstegn. Et arbejde som den nye model kan styrke. Modellen kvalificerer det eksisterende forebyggelsesarbejde ved, at den tilbyder en systematisk ramme, der kan anvendes i forhold til den tidlige forebyggelse, men også i forhold til en mere indgribende indsats.

Du kan læse mere om modellen her

Du kan læse mere om arbejdet med Antiradikalisering her

 

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)