Mentor og ungekoordinator for En Vej Ind er snart færdiguddannede ART-instruktører

28. oktober 2020
I En Vej Ind udvikles deltagernes sociale kompetencer blandt andet gennem Agression Replacement Training (ART), så de lærer at håndtere deres adfærd, hvilket skaber større tryghed for den enkelte unge.

En Vej Inds mentor og ungekoordinator har gennemført tre moduler af ART-uddannelsen, og er dermed snart færdiguddannede ART-instruktører. ART er en evidensbaseret pædagogisk metode, der har til formål at udvikle sociale færdigheder hos de unge. Erfaringen er, at de unge, der deltager i En Vej Ind, kan have svært ved at håndtere hverdagssituationer. De kan føle sig misforstået, grundet deres måde at udtrykke sig på, hvilket kan føre til uhensigtsmæssige situationer. Gennem læring og træning udvikler deltagernes følelsesmæssige og sociale kompetencer sig, hvilket blandt andet hjælper dem til at kommunikere bedre.

Billede af hænder, der holder i hånd

I En Vej Ind arbejder Lise og Louise som henholdsvis ungekoordinator og mentor. Lise og Louise har gennem tre moduler tilegnet sig teoretisk og praksis viden om ART. ART består af tre dele. En adfærdsmæssig del, hvor formålet er at træne og udvikle de unges sociale færdigheder samt lære deltagerne at håndtere deres aggressive adfærd. Der trænes bestemte færdigheder, såsom at håndtere gruppepres og at hjælpe andre mennesker. Færdighederne indlæres ved blandt andet rollespil. Den anden del sigter mod at lære deltagerne selvbeherskelse, herunder at kontrollere deres følelser på en hensigtsmæssig måde. Der arbejdes både med at reducere antallet af vredesudbrud, og med at lære deltagerne at beherske sig, når vreden opstår. Den tredje del, den kognitive komponent, træner deltagernes evne til at foretage moralske ræsonnementer. Trænerne arbejder blandt andet med deltagernes retfærdighedsfølelse, og sætter fokus på indlevelse i og forståelse for andre menneskers behov. Der opstilles moralske dilemmaer, som deltagerne diskuterer for at udvikle deres moralske og empatiske forståelse. (Socialstyrelsen, 2019)

Rollespil som metode

En stor del af træningen og indlæringen foregår via rollespil. Lise og Louise viser først et rollespil til de unge, hvor der er fokus på en bestemt færdighed eller situation. Bagefter taler de med de unge om, hvordan de oplevede rollespillet, og om de kan genkende færdigheden eller situationen fra dem selv. De unge skiftes til at fortælle om situationer fra deres eget liv, og vælger derefter et eksempel som de øver og viser som et rollespil for resten af holdet. Når de viser rollespillet sætter de samtidig ord på de følelser, de oplevede i situationen.

”Træningen er bygget op om rollespil, og det fungerer overraskende godt” fortæller Louise, mentor i En Vej Ind. Hun tilføjer: ”Det at skulle tilegne sig sociale færdigheder handler i høj grad om at få det ind under huden, og det kan rollespillene hjælpe med. De unge engagerer sig i rollespillene, og de hepper og roser hinanden”  

De unge ændrer deres måde at tale til hinanden

I ART-træningen lærer de unge sociale færdigheder som at lytte til andre, udvise respekt over for andre og at tale pænt til hinanden. Det er vigtigt, at de træner og tilegner sig disse færdigheder, da det er et vigtigt element i at vedligeholde venskaber, søge arbejde og at være en del af en arbejdsplads eller et fællesskab på en uddannelse.

”Vi har brugt en del tid på at træne sociale færdigheder, og selvom de unge ikke selv kan se, at de udvikler sig, kan jeg se og høre ved den måde de taler til os og hinanden på, at de har udviklet sig” fortæller Lise ungekoordinator i En Vej Ind.

Her kan du læse mere om den prioriterede indsats ”En Vej Ind”

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)