Nedlukningen af nattelivet betyder markant færre sager om vold

21. september 2020
Antallet af anmeldelser om vold blev reduceret med en tredjedel, da coronapandemien lukkede samfundet.

Antallet af voldsanmeldelser faldt markant, da samfundet lukkede i foråret som følge af covid-19.
En undersøgelse fra Syddansk Universitet, Det Kriminalpræventive Råd og Syd- og Sønderjyllands Politi viser, at der efter nedlukningen 13. marts og frem til den første fase af genåbningen 15. april blev anmeldt 31 procent færre voldstilfælde end forventet. Faldet skyldes primært nedlukningen af nattelivet, vurderer forfatterne bag undersøgelsen. Vurderingen baserer de på, at meget vold finder sted på offentligt tilgængelige steder i aften- og nattetimerne om fredagen og om lørdagen, og at ofre og gerningsmænd i voldssager ofte er påvirkede af alkohol.

Billede af mennesker, der danser på et diskotek

Efter første fase af genåbningen 15. april sås igen en stigning i antallet af voldsanmeldelser. Det er meget bemærkelsesværdigt og vi opfordrer til, at vi fremadrettet finder løsninger, der kan bevare nogle af nedlukningens effekter, lyder det i rapporten.

En fastholdelse af nedlukningens effekter vil ifølge forfatterne kræve, at vi i Danmark er klar til at ændre måden, vi bedriver natteliv på. De opfordrer til, at vi søger inspiration hos vores nabolande. En norsk undersøgelse af vold i værtshusmiljøet viser for eksempel, at kortere åbningstider fører til mindre vold. For hver time udskænkningsstederne sælger alkohol, stiger volden med 16 procent. En svensk indsats i Stockholm lykkede med at reducere volden i nattelivet med 29 procent ved at fokusere på blandt andet ansvarlig udskænkning.

En reducering af volden kan medføre en betydelig samfundsmæssig gevinst. Vold har konsekvenser for ofrene i form af forringet livskvalitet og færre gode leveår. Desuden anslår Det Kriminalpræventive råd, at vold hvert år koster samfundet to milliarder kroner.

Link til undersøgelse

Link til artikel fra TV2 Nord

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)