Indsatser har givet en rolig sommer

25. september 2020
Byens rum og pladser er ofte meget besøgt i sommerferieperioden. Sådan har det også været i år. Heldigvis uden at der har været mange klager fra borgere eller erhvervsdrivende.

Billede af J.F. Kennedys Plads i Aalborg

Forklaringen på den rolige sommer kan dels findes i den tætte dialog, der har været med blandt andet Midtbyens Samråd, hvilket har betydet, at eventuelle problemer har kunnet tages i opløbet.

En anden væsentlig forklaring er også, at de socialt udsatte borgere har taget de to hellesteder i henholdsvis Kildeparken og bag ved Medborgerhuset mere i brug. Der er stadig socialt udsatte borgere på Kennedy’s Plads og på Frederiks Torv, men antallet har ikke været helt så stort. Det er netop det, der har været formålet med indsatserne - at der er plads til alle borgere på byens rum og pladser.

Der er hen over sommeren også etableret et nyt hellested i Vestbyen, som er blevet taget godt i mod af både brugerne og naboerne i området.
Indsatserne virker, men vi er meget opmærksomme på, at der lige nu sker store ændringer i Aalborg midtby. Kennedy’s Plads er lukket delvis ned på grund af etableringen af den nye busbane, hvilket betyder, at de borgere som har anvendt pladsen skal finde et andet sted. Vi håber, at langt hovedparten vil søge mod hellestedet i Kildeparken. På Frederiks Torv er der også planer om større ændringer, så de borgere, der sidder der også skal finde en anden placering.   

Læs mere om byens rum og pladser 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)