Bekymrende fravær i skolen

22. september 2020
Arbejdet med elever med bekymrende fravær i skolen

Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn og unges trivsel og udvikling sikres. Derfor har vi fokus på, hvorledes børn og unge trives og fastholdes i folkeskolen, for at medvirke til en større tryghed for børn, unge og familier.

Hænder, der ligger ovenpå hinanden

Udover handlevejledning om bekymrende fravær, der fastsætter, hvorledes skolerne skal handle og hvornår familiegrupperne, Specialgruppen og PPR’s fraværskonsulenter skal inddrages, bliver der arbejdet med træk af børne- og familieydelse som Folketinget besluttede i 2019 skulle være muligt, hvis en elev har mere end 15% fravær. Herudover bliver der arbejdet med at forebygge mistrivsel og mindske elevfraværet. Her kan bl.a. nævnes:

  • Trivselspersoner og trivselsfora på alle skoler
  • Der er udarbejdet en læseplan for arbejdet med SSP og trivsel. Læseplanen beskriver, hvilke tiltag og metoder skolerne kan tage i anvendelse på de forskellige klassetrin for at fremme trivslen på skolen
  • Alle skoler har en antimobbestrategi
  • Den gode klasse – metode der arbejder med forældres kommunikation om skolen og eleverne – anvendes på ca. 75 % af skolerne
  • Skilsmisse- og sorggrupper på mange skoler
  • Dit liv på nettet – udarbejdet undervisningsmateriale til elever og forældre om børns brug af digitale medier – anvendes på alle skoler

Det er forventningen, at forebyggende tiltag, arbejdet med handlevejledningen og muligheden for træk i børne- og familieydelsen, vil reducere antallet af elever med bekymrende elevfravær.

Læs mere om, hvordan der arbejdes med bekymrende fravær

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)