Vi tror, kriminaliteten stiger - men tallene viser noget andet

28. august 2020
Det kan være udfordrende at korrigere folks opfattelse af kriminalitet, viser nyt studie. Særligt enkelthistorier i medierne spiller en rolle.

De fleste danskere tror, at kriminaliteten er i fremgang eller uændret. Det svarede omkring trefjerdedele i en undersøgelse lavet af Justitsministeriet i 2017. Men statistikkerne afslører, at der i løbet af de seneste godt 20 år faktisk har været en nedgang på 31 pct. i det samlede antal anmeldte straffelovsovertrædelser. Et nyt studie, som undersøger oplysningskampagners virkning på folks viden om kriminalitet viser, at oplysning har en god effekt, men skal følges op kontinuerligt.
Læs mere på TrygFondens hjemmeside

Billede af Tryg Aalborgs hjertelogo

 

I Aalborg kommune arbejdes der med faktuel oplysning og viden af bl.a. kriminalitet, dette sker bl.a. i forbindelse med samarbejdet i  ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune", hvor vi har fokus på, at vores formidling skal viderebringes på en faktuel, nuanceret og virkelighedsnær måde, så man ikke føler sig utryg på et forkert grundlag.
Læs mere på Tryg Aalborgs hjemmeside 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)